Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf start vanuit een uitkering? Dan heeft u misschien recht op financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Er zijn verschillende vormen van financiering. Zoals een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. Of een bedrijfskapitaal. Vaak is dit een lening.

Wanneer komt u in aanmerking voor het Bbz?

U kunt het Bbz aanvragen in de volgende situaties:

• u wilt een bedrijf starten vanuit een uitkering. Het gaat om:
• de bijstand;
• een werkloosheidsuitkering;
• een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

• u zit als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen.
• u bent vóór 1 januari 1960 geboren en heeft een niet-levensvatbaar
  bedrijf.
• u moet stoppen met uw bedrijf.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau;
• u heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee);
• u krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening;
• u besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming;
• u voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld: u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
• u bent ouder dan 18 jaar en u hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
• uw bedrijf is in Nederland gevestigd.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

• een rentedragende lening (bedrijfskapitaal);
• een aanvullende uitkering tot op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. Sociale zaken Eijsden-Margraten kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.


De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van Sociale zaken Eijsden-Margraten.
Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.
Als startende zelfstandige kunt u ondersteuning van een deskundige krijgen.

Aanvragen

Indien u meer informatie wenst over de regeling of een beroep wilt doen op het Bbz stuurt u dan een e-mail naar: SEM@Eijsden-Margraten.nl.