Adviesraad Ondersteuning en Participatie Eijsden-Margraten

De Adviesraad Ondersteuning & Participatie Eijsden-Margraten is met ingang van 1 januari 2015 ontstaan uit de Wmo-raad Eijsden-Margraten en neemt daarmee de werkzaamheden over van de voormalige Wmo-raad. De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders  over alles wat te maken heeft met het Sociaal Domein. Onder het Sociaal Domein vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. De Adviesraad volgt de uitvoering van deze wetten in de gemeente.

De Adviesraad Ondersteuning & Participatie bestaat uit vrijwilligers woonachtig in de gemeente Eijsden-Margraten. Zij behartigen vanuit hun ervaring, kennis en deskundigheid de belangen van de inwoners die een beroep  doen op de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.

De Adviesraad Ondersteuning & Participatie vergadert één keer per maand en wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Op de website van de Adviesraad staat hoe u met haar in contact kunt treden. De raad roept  inwoners van Eijsden-Margraten op hun ervaringen goed of slecht, te delen met de Adviesraad. Alleen zo kan de Adviesraad haar adviserende rol goed uitvoeren. 

De Adviesraad Ondersteuning & Participatie is bereikbaar via het secretariaat:
Jos Dols
Broekstraat 21
6247BP Gronsveld

Telefoon: 06 3481 8696
E-mail: ondersteuning_participatieem@kpnmail.nl

Website: www.adviesraadoenp-eijsdenmargraten.nl