Mantelzorgcompliment

Mantelzorger bedanken? Vraag het mantelzorgcompliment aan!

Graag willen wij onze inwoners die door ziekte en/of beperking langdurig en intensief zorg thuis nodig hebben en daarbij een beroep doen op mantelzorger(s), de mogelijkheid bieden hun mantelzorger te bedanken met het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment kunt u elk jaar vanaf 1 september tot 1 december aanvragen.

Wie is mantelzorger?
Persoon die langdurig (langer dan 6 maanden of bij terminale zorg) en intensief (meer dan 8 uur per week) voor iemand zorgt. Dit kan bijvoorbeeld partner, familie of vrienden zijn. Het gaat hier uiteraard niet om beroepsmatige inzet.

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
Zorgvragers uit onze gemeente (of wettelijke vertegenwoordigers) die langer dan 6 maanden aangewezen zijn op zorg en daarbij 8 uur per week of meer, een beroep doen op een mantelzorger.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
Dit is een geldbedrag dat de zorgvrager kan ontvangen van de gemeente en inzetten om zijn/haar mantelzorger te complimenteren. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen en wordt na de sluitingsdatum van de aanmeldingen vastgesteld en bekendgemaakt.

Het mantelzorgcompliment kunt u elk jaar vanaf 1 september tot 1 december aanvragen. U dient dan een aanvraagformulier in te vullen. U kunt het aanvraagformulier tijdens de aanvraagperiode downloaden via deze website of ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Let op! U kunt per huishouden één compliment aanvragen.

Heeft u nog vragen ove het mantelzorgcompliment? U kunt dan contact opnemen het Klantcontactcentrum  tel. 043 458 8488 of via e-mail: info@eijsden-margraten.nl  o.v.v. mantelzorgcompliment.