Melding woon- of leefomgeving doen

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Een lantaarnpaal of een stoeptegel bijvoorbeeld?  Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Heeft u een klacht dan kunt u hieromtrent op deze pagina een melding maken. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat hier zo snel mogelijk naar gekeken wordt en een oplossing voor komt. Voor meldingen omtrent straatverlichting, zie onderstaande informatie.

Direct regelen

Storing openbare verlichting

Heeft u een storing aan de openbare verlichting gezien, dan kunt u deze rechtstreeks melden aan onze onderhoudsaannemer ‘Ziut’. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (088) 9450 850 of via het storingsmeldingformulier van Ziut.

Om de storing in behandeling te kunnen nemen is het belangrijk dat ‘Ziut’ de juiste informatie krijgt. Wij vragen u daarom het lichtmastnummer (dit staat op de lichtmast) door te geven bij de melding. Ook het omschrijven van de locatie zoals de kern, straat en plaats (bijvoorbeeld voor of nabij huisnummer 18) is nodig voor het verhelpen van de storing. Nadat de storing in behandeling is genomen wordt deze uiterlijk binnen 10 werkdagen verholpen. 

Plastic PMD-zakken, gft- en restafval

Gft- en restafval wordt onder contract van Rd4.

Voor al uw vragen of bij eventuele klachten over de inzameling van afval kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Rd4-Servicepunt op telefoonnummer 045-543 7100. Tevens kunt u alle informatie via uw persoonlijke afvalkalender raadplegen.

Illegale stortingen of zwerfafval

Heeft u vragen aan Rijkswaterstaat over zaken zoals illegale stortingen langs rijkswegen of zwerfafval langs in- of opritten daarvan, dan kunt u terecht bij de informatielijn: 0800-8002 (gratis) of via https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.aspx. Daar worden meldingen direct doorgezet naar de regio en juiste contactpersoon.

Direct regelen