Meting

Onderstaand treft u een overzicht van de metingen, onderverdeeld in PM1, 2,5 en 10. Om een beeld te krijgen hoe de cijfers afgezet moet worden tegen wettelijke grenswaarden zijn deze hier weergegeven.
a. Voor PM10 geldt een wettelijke jaargemiddelde grenswaarde van 40 ug/m3 (microgram/m3  (advieswaarde WHO= 20 ug/m3) lucht en een daggemiddelde grenswaarde van 50 ug/m3, die per jaar max 35 x overschreden mag worden.
b. Voor PM2,5 geldt alleen een wettelijke jaargemiddelde grenswaarde van 25ug/m3 (advieswaarde WHO=10 ug/m3).
c. Voor PM1 geldt geen wettelijke norm.

2020 Fijnstofmeting september (PDF, 50.8 kB)

Meting 1 (PDF, 238.0 kB)

Meting 2 (PDF, 132.5 kB)

Meting 3 (PDF, 29.5 kB)

Meting 4 (PDF, 176.6 kB)