Commissievergaderingen oktober 2017

Vrijdag 29 september 2017

De commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering van 24 oktober a.s. vinden plaats op maandag 9 oktober (AZMM), dinsdag 10 oktober (ZW) en woensdag 11 oktober (FE).

De vergaderingen starten om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Margraten, Amerikaplein 1. Iedere commissie kent de volgende procedurele agendapunten:

 • Opening en vaststellen van de agenda, spreekrecht burgers, vaststellen van het verslag van de vorige vergadering, ingekomen stukken en mededelingen college en de rondvraag.

In de commissie Algemene Zaken en Middelen op maandag 9 oktober 2017 komen de volgende raadsvoorstellen aan de orde: 

 • Gemeentelijke energienota en meerjarig uitvoeringsprogramma
 • Programmabegroting 2018 en volgende jaren, voor de onderdelen die deze commissie betreffen
 • Belastingverordeningen 2018

In de commissie Zorg en Welzijn op dinsdag 10 oktober 2017 komen de volgende raadsvoorstellen de orde: 

 • Programmabegroting 2018 en volgende jaren, voor de onderdelen die deze commissie betreffen

In de commissie Fysiek en Economie op woensdag 11 oktober 2017 komen de volgende raadsvoorstellen aan de orde: 

 • Gemeentelijk rioleringsplan
 • Maaibeleid
 • Programmabegroting 2018 en volgende jaren, voor de onderdelen die deze commissie betreffen

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van uw spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Wanneer u van uw spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier (griffie@eijsden-margraten.nl). Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren. Maakt u gebruik van het spreekrecht in een van de commissies, dan kan over het zelfde onderwerp geen gebruik meer worden gemaakt van het spreekrecht in de raad.

Vergaderingen live volgen

Volg de Raad!

Met de app ‘Ibabs’ zijn alle raadsstukken te raadplegen.
Inloggegevens
Site: eijsdenmargraten
E-mailadres: burger
Wachtwoord: burger.

Raadsvergadering

Op dinsdag 24 oktober 2017 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis in Margraten om 19.30 uur. Op de agenda staan naast de procedurele agendapunten, de raadsvoorstellen die in de commissies AZMM, ZW en FE zijn behandeld.

De behandeling van de programmabegroting 2018 e.v. vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 7 november 2017. Aanvangstijd van deze vergadering is 19.00 uur.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

 • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
 • Vandaag geopend tot 12:00
 • Morgen: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten