Geen prut in de put

Vrijdag 20 oktober 2017


Klimaatverandering zorgt voor meer regen in korte tijd. Door vervuiling van de straatputten kan het regenwater niet goed afgevoerd worden. Met als gevolg: onnodig hoge herstelkosten en water vermengd met poep, verf en frituurvet op straat. De helft van de straatputten is inmiddels niet meer aangesloten op de zuiveringsinstallatie, waardoor het afval rechtstreeks in de beek terecht komt. Echte prut!

Dit probleem willen we in heel Limburg onder de aandacht te brengen met de campagne ‘Geen prut in de put’. Deze campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg.

Kijk op de campagnesite www.geenprutindeput.nl. Hier staat informatie over deze campagne en de antwoorden op de meest gestelde vragen. Wees bewust en gooi je afval daar waar het zijn moet.

- PP_digitalebanners_1Limburg2

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten