Raadsvergadering 12 december

Donderdag 30 november 2017

voorzittershamer


Op dinsdag 12 december 2017 vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis in Margraten om 19.30 uur.

Op de agenda staan naast de procedurele agend

apunten, de volgende raadsvoorstellen:

 1. Vaststellen financiële verordeningen
 2. Controleprotocol en normenkader 2017
 3. Beleidsnota schuldhulpverlening Eijsden-Margraten 2018-2021
 4. Voorbereidingsbesluit grenscorrectie
 5. Structuurvisie Ruimtelijke economie Zuid-Limburg
 6. Tweede Bestuursrapportage 2017
 7. Derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2015
 8. Advies toetreden tot gemeenschappelijke regeling gegevenshuis
 9. Bodembeheernota
 10. Fusie effecten rapportage
 11. GR RUD – Ontwerpbegrotingswijziging 2018, meerjarenraming 2019-2022
 12. Herstelbesluit bestemmingsplan Kapelkesstraat Eijsden
 13. Bestemmingsplan Kasteel Oost
 14. Bestemmingsplan Resort Mooi Bemelen
 15. Paraplu bestemmingsplan beeldbepalende panden
 16. Voorraadagenda 2018
 17. Verklaring van geen bedenkingen Grotestraat 5 Banholt

Spreekrecht

U kunt gebruik maken van uw spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Wanneer u van uw spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier (griffie@eijsden-margraten.nl). Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren. Maakt u gebruik van het spreekrecht in een van de commissies, dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van het spreekrecht in de raad.

Vergaderingen live volgen

Documenten raads- en commissievergaderingen

De vergaderdocumenten zijn te raadplegen via de website of via de applicatie ibabs met de volgende inloggegevens:
site: ‘eijsdenmargraten’,
e-mailadres: ‘burger’
en wachtwoord: ‘burger’.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

 • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
 • Nu gesloten.
 • Maandag: 09:00 - 12:00

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten