Gladheidbestrijding Eijsden-Margraten

Dinsdag 12 december 2017

In de maanden waarin gladheid kan ontstaan door sneeuw, ijzel en nachtvorst, doet de gemeente er alles aan om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Zodra er kans op gladheid is zijn onze gladheidcoördinatoren paraat. Onderstaand kunt u lezen hoe de gladheidbestrijding binnen onze gemeente geregeld is.

Onze werkwijze

De gladheidbestrijding binnen onze gemeente is uitbesteed. Dit betekent dat de gemeente alleen zorgt voor de coördinatie van de gladheidbestrijding. De gladheidbestrijding zelf is uitbesteed aan een lokale loonwerker. Deze loonwerker werkt volgens het vastgestelde uitvoeringsplan.

Omdat het grondgebied van onze gemeente te groot is om alle wegen tegelijk aan te pakken, gelden bij het bestrijden van gladheid vaste routes. Wij prioriteren daarbij als volgt:

 1. Routes met doorgaande (hoofd)wegen, busroutes en (vrij liggende) fietspaden;
 2. Routes woonwijken (wegen waar openbare voorzieningen zijn zoals winkelcentra, zorginstellingen, scholen en ontsluitingswegen van bedrijventerreinen);
 3. Indien langdurig aanhoudende gladheid wordt verwacht, worden alle wegen binnen onze gemeente gestrooid;
 4. Bij langdurig aanhoudende gladheid wordt de buitendienst tijdens kantoorwerktijden ingezet om gladheid te bestrijden bij openbare voorzieningen.

Verder hanteert de gemeente het ‘500 meter criterium’. Dit betekent dat elke inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten, gerekend vanaf de openbare weg, binnen een afstand van 500 meter een in het kader van de gladheidbestrijding gestrooide route kan bereiken.

Het uitvoeringsplan en stratenplan is te raadplegen op onze website.

Provinciale wegen binnen onze gemeente

De provincie voert bij gladheid binnen onze gemeentegrenzen de gladheidbestrijding uit op de volgende wegen en aanliggende fietspaden:

 • Rijksweg N278 (Maastricht-Vaals)
 • Rijksweg N598 (vanaf de Hut tot de Plank)

Wat kunt u zelf doen?

 • Vermijd bij gladheid wegen met hellingen
 • Parkeer voertuigen zoveel als mogelijk op eigen terrein om de strooiploegen een vrije doorgang te geven
 • Indien u het trottoir sneeuwvrij maakt adviseren wij u om de sneeuw in uw voortuin te scheppen of op de rand van het trottoir te leggen. Het op de straat scheppen/vegen van de sneeuw zorgt voor overlast en is volgens artikel 5 van de wegenverkeerswet verboden. De politie zal bij constatering handhavend optreden.

gladheidbestrijding

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

 • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
 • Deze ochtend: 9.00 - 12.00 uur
 • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten