De Pisartlaan: van sombere Kastanjelaan naar rijk geurende Lindenlaan.

Vrijdag 22 december 2017

De beeldbepalende bomen aan de Pisartlaan zijn een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit en de herkenbaarheid van Mariadorp. Maar de kastanjebomen aan de Pisartlaan zijn ziek en de levensverwachting is nog maar kort. Al jaren heeft de gemeente getracht de bomen te redden maar het doek is nu definitief gevallen.

De kastanjebloedingsziekte heeft de bomen zo erg aangetast dat deze steeds onveiliger worden. Dit is onverantwoord en kappen van de bomen is onvermijdelijk.  Daarom is besloten om de levensduur niet langer op te rekken, maar te kiezen voor een nieuw decor. Twee verschillende soorten lindebomen gaan samen een nieuw karakteristieke laan vormen. Met deze sterke, fraaie en rijk bloeiende inheemse bomen, wordt de bomenlaan als verbinding tussen Mariadorp en Eijsden voor de toekomst bewaard.

Pisart afbeelding bomenlaan ziekte (kopie 1)

De kastanjebloedingsziekte heeft de bomen in de Pisartlaan ernstig aangetast 

Vooronderzoek

In 2015 is een boomtechnisch onderzoek uitgevoerd naar bodemopbouw, groeiplaats en bladmonstername. De ondergrond dient in de nieuwe situatie sterk verbeterd te worden. Enerzijds door het doorbreken en verwijderen van storende lagen. Anderzijds door het toevoegen van grondverbeteringsproducten. Als gevolg van de gevoeligheid van kastanjebomen voor de kastanjebloedingsziekte (ook bij nieuw aangeplante kastanjebomen), dienen er geen bomen van het geslacht Aesculus (kastanje) te worden herplant. Nadien is wel eens gesproken over tamme kastanjes, maar daarvan is duidelijk geworden dat ook een tamme kastanje niet geschikt is voor deze plek, met name vanwege zijn groeiwijze boven- en ondergronds.

Besluit
Op 8 februari 2017 heeft het college besloten de laan volledig te kappen, 140 lindebomen terug te planten en de voorbereidingen daartoe op te starten. Ter voorbereiding zijn natuurwaardenonderzoeken uitgevoerd en deze wijzen uit dat de bomen gekapt kunnen worden met de verplichting om wel weer bomen terug te planten en te werken buiten het broedseizoen van beschermde vogels. Dit in het kader van de Wet natuurbescherming.

Naar aanleiding van het collegebesluit in februari over de kap- en herplant, is een artikel in de lokale media en website van onze gemeente geplaatst en heeft een interview plaatsgevonden door RTV Maas en Mergelland. Daarin is uitgelegd waarom de bomen gekapt gaan worden en hoe we omgaan met de herplant.

Keuze
In de afweging voor het soort nieuw te planten bomen is naar vele aspecten gekeken. Belangrijkste punten zijn landschappelijke, esthetische en cultuurhistorische waarden. De laan is onlosmakelijk verbonden aan de Zinkwit en Mariadorp. De Lindeboom heeft de voorkeur. Deze boom komt van oorsprong hier veel voor en groeit ook uit tot een statige boom. Door de grote variëteit in deze boomsoort kan de vorm, groeiwijze en daarmee het beeld van een unieke laan goed ingevuld worden. Om de nieuwe laan vorm te geven en een uniek beeld te creëren, worden twee verschillende lindesoorten toegepast, die samen een nieuw karakteristiek beeld gaan vormen. Beide lindesoorten hebben een enorme aantrekkingskracht op bijen. Daarmee is de bijdrage van deze bomen niet alleen gunstig voor de biodiversiteit in Eijsden-Margraten en het landschappelijk schoon, maar ook voor de bijen.
 

Pisart afbeelding bomenlaan

Langs de rijweg komen Zilverlindes en tussen het fietspad en de groenstrook Zwarte lindes

De nieuwe bomen komen een stuk verder uit elkaar te staan dan in de huidige situatie, uiteraard wel verdeeld over vier rijen. Om het besloten landschappelijke karakter te behouden is gekozen om een Zwarte (Hollandse) linde toe te passen. Deze breed uitgroeiende zware boom zorgt straks voor een mooie dichte rand aan de buitenkanten van de laan tussen fietspad, landerijen en sportvelden. Tussen de rijweg en het fietspad komt de Zilverlinde, een eveneens stevige en goed groeiende boom. Deze heeft een ietwat statigere uitstraling en heeft een meer geschikte groeiwijze kort langs de rijweg. De rijweg wordt immers druk bereden door het vrachtverkeer van en naar de Zinkwit.

Uitvoering
Om onveilige situaties te voorkomen en om ook direct weer nieuwe bomen te kunnen planten is een aanbestedingsprocedure gestart. De planning voor de uitvoering van dit project is erop gericht om de bomen eind februari te planten. Om dit te realiseren starten de werkzaamheden direct na de kerstdagen. Voorafgaande moeten de wortels en de storende lagen in de ondergrond verwijderd worden en wordt een nieuw ruim plantgat gemaakt. Om de bomen een goede groeiplaats te geven wordt hier een forse grondverbetering toegepast. Als de nieuwe lindebomen dan geleverd en geplant worden, krijgen zij nog een groene kraag om de wortelvoet om het water geven de eerste jaren makkelijker te maken. Dit alles moet gerealiseerd worden voordat de bomen beginnen uit te lopen in het vroege voorjaar.

Weggebruikers
Tijdens de uitvoering kan het verkeer in beide richtingen gebruik maken van één rijstrook ( en één fietspad).

Inloopbijeenkomst woensdag 20-12-2017
Woensdag 20 december is in het Huis van de Burger een inloopbijeenkomst geweest over de boomproblematiek, de kap, herplant en voorbereidende werkzaamheden aan de Pisartlaan in Mariadorp. De presentaties die gegeven zijn tijdens de inloopbijeenkomst kunt u hier inzien.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via e-mail: info@eijsden-margraten.nl  onder vermelding van ‘Pisartlaan’.


 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Maandag: 9.00 - 17.00 uur
  • Meer contactgegevens