Duurzame herbestemming van erfgoed Nationaal Landschap Zuid-Limburg

Woensdag 14 maart 2018

Gemeente Eijsden-Margraten neemt deel aan het - door Provincie Limburg opgestarte - project over leegstand en herbestemming van leegstaand erfgoed met een relatie tot het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Dit project is een samenwerking tussen Provincie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Buitengoed Geul en Maas, enkele Zuid-Limburgse gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties. Het project wordt uitgevoerd door het Gelders Genootschap en heeft onder andere als doel kennisdeling, afstemming van vraag en aanbod en het in kaart brengen van actueel leegstaand erfgoed in het landelijk gebied. Denk daarbij aan kastelen, hoeves en molens, waarvoor herbestemming een complexe opgave is.

Monumenteneigenaren, erfgoedinstellingen en andere stakeholders die willen meedenken kunnen zich aanmelden voor werkateliers rondom de thema’s 'Agrarisch erfgoed' en 'Historische Buitenplaatsen en Landgoederen'. Voor meer informatie en aanmelding: http://bit.ly/2FRzfus


 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten