Wie verdient een lintje?

Dinsdag 3 april 2018


Koningsdag is een Nationale feestdag. Voor enkele landgenoten heel bijzonder, aangezien zij een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De uitreiking van een Koninklijke onderscheiding vormt overigens het ‘sluitstuk’ van een vrij lange procedure. Dit laatste betekent dat de procedure voor de toekenning van een Koninklijke onderscheiding op Koningsdag in 2019 snel van start gaat.

Verdiensten                                                                                                                                                                  

Om in aanmerking te komen voor een onderscheiding moet sprake zijn van vrijwillige verdiensten voor de gemeenschap. Dit kan in de directe omgeving zijn, maar ook bijvoorbeeld voor mensen of verenigingen van buiten de gemeente. De betrokkene moet een voorbeeldfunctie vervullen (dit wordt beoordeeld door het zogenaamde Kapittel voor de Civiele Orde). Voor de uitreiking bij gelegenheid van Koningsdag in 2019 moet de burgemeester de voordracht vóór 1 september 2018 indienen bij de Commissaris van de Koning. Dit betekent dat de burgemeester uiterlijk 1 juni 2018 de voordrachten heeft ontvangen. Voordrachten die later worden ontvangen, kunnen niet meer tijdig worden behandeld. Iedereen kan iemand voordragen voor een onderscheiding.

Procedure     

De voordracht moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van de voor te dragen persoon. Meer informatie vindt u hier (onder het kopje voorstelformulier).                                                                      

Wij vragen u vriendelijk om contact op te nemen met het bestuurssecretariaat, voordat u aan de slag gaat met de voorbereiding. Er wordt eerst bekeken of de persoon in kwestie wel of niet decorabel is. Het bestuurssecretariaat is bereikbaar via het telefoonnummer: 043 458 8488 of via e-mail: bestuurssecretariaat@eijsden-margraten.nl.Bijzondere gelegenheid       

Wie iemand wil voordragen in verband met een jubileum of een ander bijzondere gelegenheid – buiten Koningsdag – dient er rekening mee te houden, dat de voordracht tenminste vijf maanden voor de datum van uitreiking ingediend moet zijn bij de burgemeester.
 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten