Inspraak Gemeentelijk Beleid

Maandag 23 juli 2018

Het college van de gemeente Eijsden-Margraten heeft op 3 juli 2018 ingestemd met het ter brede inspraak aanbieden van de concept verordening Jeugdhulp 2019 Eijsden-Margraten en de concept verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Eijsden-Margraten 2019. Inwoners van Eijsden-Margraten worden hierbij uitgenodigd om mee te denken en inspraak te leveren op de nu voorliggende concepten.

Reacties
Tot en met 14 september 2018 kunt u reageren op deze voorstellen. U kunt uw schriftelijke reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG  Margraten. U kunt ook reageren via e-mail naar: tanjabytchkova@eijsden-margraten.nl.

Uw reactie wordt door ons meegenomen in het verdere proces tot besluitvorming. De raadsbehandeling over de definitieve concepten vindt plaats in december 2018.

Documenten
De documenten waarop u kunt inspreken, kunt u downloaden en liggen ook ter inzage bij de balie in het Huis van de Burger (Amerikaplein 1 in Margraten).

Concept Maatschappelijke ondersteuning 2019 (PDF, 1.6 MB)
Concept Verordening Jeughulp 2019 (PDF, 1.0 MB)

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (tijdelijk gesloten)

Receptie KCC Margraten