Commissievergaderingen oktober 2018

Vrijdag 28 september 2018

De commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering van 30 oktober en 6 november aanstaande vinden plaats op maandag 8 oktober 2018 (AZM), dinsdag 9 oktober 2018 (ZW) en woensdag 10 oktober 2018 (FME).

De vergaderingen starten om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Margraten, Amerikaplein 1. Iedere commissie kent de volgende procedurele agendapunten:

  •  Opening en vaststellen van de agenda, spreekrecht burgers, vaststellen van de Handelingen van  de vorige vergadering, ingekomen post en mededelingen college en de rondvraag. Daarnaast is aan de orde:

In de commissie Algemene Zaken en Middelen:
• Controleprotocol en normenkader 2018
• Beleidsplan politie 2019
• Programmabegroting 2019 e.v. jaren, beleidsvelden AZM
• Belastingverordeningen 2019

In de commissie Zorg en Welzijn:
• Verordening leszwemmen 2018 gemeente Eijsden-Margraten
• KOH aanmerken als derde partij in het kader van de publieke taak
• Programmabegroting 2019 e.v. jaren, onderdeel beleidsvelden ZW

In de commissie Fysieke leefomgeving, Milieu en Economie:
• Aanpassen Bouwverordening Eijsden-Margraten 2018
• Programmabegroting 2019 e.v. jaren, onderdeel beleidsvelden FME

Spreekrecht
U kunt gebruik maken van uw spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Wanneer u van uw spreekrecht gebruik wil maken, meldt u dit tenminste 48 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier (griffie@eijsden-margraten.nl). Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren. Maakt u gebruik van het spreekrecht in een van de commissies, dan kan over hetzelfde onderwerp geen gebruik meer worden gemaakt van het spreekrecht in de raad.

Vergaderingen live volgen
Via de website www.eijsden-margraten.nl > Bestuur > Gemeenteraad > Geluidsfragmenten, kunt u de vergaderingen live beluisteren.

Volg de Raad!
Met de app ‘Ibabs’ zijn alle raadsstukken te raadplegen.
Inloggegevens
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’.

Raadsvergadering
Op dinsdag 30 oktober 2018 vergadert de gemeenteraad in het Huis van de Burger in Margraten om 19.30 uur, over dezelfde onderwerpen die in de commissies aan de orde zijn geweest. De behandeling van de programmabegroting 2019 e.v. vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 6 november 2018. Aanvangstijd van deze vergadering is 19.30 uur.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten