Commissievergaderingen november 2018

Donderdag 15 november 2018

De commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering van 11 december a.s. vinden plaats op maandag 26 november 2018 (AZM), dinsdag 27 november 2018 (ZW) en woensdag 28 november 2018 (FME).

De vergaderingen starten om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Margraten. Iedere commissie kent de volgende procedurele agendapunten: opening en vaststellen van de agenda, spreekrecht burgers, vaststellen van de handelingen van de vorige vergadering, ingekomen post en mededelingen college en de rondvraag.

Daarnaast komen aan de orde:

In de commissie Algemene Zaken en Middelen:
• Belastingverordeningen 2019
• Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
• Tweede bestuursrapportage, onderdelen AZM
• Krediet ten behoeve van Amicitia Banholt voor verbouw/nieuwbouw gemeenschapshuis Banholt
• Horizontaal toezicht archief
Daarnaast wordt in deze commissie een presentatie gehouden door de GGD over het vaccineren ter voorkoming van kinderziektes.

In de commissie Zorg en Welzijn:
• Tweede bestuursrapportage, onderdelen ZW
• Aanpassing WMO Verordening
• Verordening Jeugd

In de commissie Fysieke leefomgeving, Milieu en Economie:
• Tweede bestuursrapportage, onderdelen FME
• Gewijzigde verordening Starterslening
Daarnaast wordt in deze commissie een presentatie gehouden over het fietspad Sint Geertruid – Eijsden (De Bukel).

Spreekrecht
U maakt gebruik van uw spreekrecht door maximaal vijf minuten het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Bericht de griffier (griffie@eijsden-margraten.nl) hier tenminste 48 uur vóór de vergadering over onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer én het onderwerp. Indien u in een van de commissies spreekt, kan dat niet meer over hetzelfde onderwerp in de raad.

Vergaderingen live volgen
Via de website www.eijsden-margraten.nl > Bestuur > Gemeenteraad > Geluidsfragmenten, beluistert u live de vergaderingen.

Volg de Raad
Met de app ‘Ibabs’ raadpleegt u alle raadsstukken.

Inloggegevens
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’.

Raadsvergadering
Op dinsdag 11 december 2018 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het Huis van de Burger in Margraten over dezelfde onderwerpen die in de commissies aan de orde waren.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag geopend tot 12.00 uur
  • Vanmiddag: 17.00 - 19.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten