Parkeervergunning oude kern Eijsden

Dinsdag 4 december 2018


De Diepstraat, Spauwenstraat, Mariaplein en Vogelzang in Eijsden vallen binnen de vergunninghouderszone Eijsden. Tijdens de vastgestelde tijdstippen is het, enkel indien u in het bezit bent van een geldige parkeervergunning, toegestaan om te parkeren in het gebied.

Aanvraag parkeervergunning
Bent u woonachting, eigenaar van een onderneming of zorgverlener in de aangewezen straten of in de 1e, 2e en 3e Batsteeg, ’t Bat, Sint Christinastraat, Spriemenstraat en gedeelte van de Graaf de Geloeslaan, Kerkstraat en Trichterweg dan wordt u in de gelegenheid gesteld om een parkeervergunning aan te vragen.

Voorwaarden
• U beschikt niet over een parkeerplaats op grond van eigendom, erfpacht, huur of ingebruikgeving;
• U beschikt niet over een oprit/garage die voldoende ruimte biedt voor het parkeren van tenminste één auto;  
• U staat bij de gemeente Eijsden-Margraten ingeschreven op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt;
• Voor een werkvergunning dient u aan te tonen dat uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De parkeervergunning heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar ingaande op 1 januari 2019.

Kosten
Volgens de legesverordening van de gemeente bedragen de kosten voor een parkeervergunning
€ 75,00 voor 2 kalenderjaren.

Beslistermijn
Een aanvraag voor een parkeervergunning wordt binnen vier weken afgehandeld.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. Leenders of mevrouw D. Katzschner van de afdeling Openbare Ruimte, telefonisch bereikbaar op nummer 043 458 8488 of via e- mail:
info@eijsden-margraten.nl  o.v.v. parkeervergunning Eijsden.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten