Subsidie buurtinitiatieven

Maandag 10 december 2018

Heeft u een goed idee voor uw straat of buurt? En wil de buurt dit gezamenlijk uitvoeren? Dan kunt u een subsidieaanvraag doen ter ondersteuning van kleinschalige buurtinitiatieven. De activiteit moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale veiligheid in de buurt. Denk hierbij aan een kinder- of jeugdactiviteit, een buurtfeest of een toernooi. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat bewoners zich betrokken voelen bij de buurt én hun buurtbewoners.

Voor een buurtinitiatief kan tot maximaal 150 euro subsidie worden aangevraagd. Voor meer informatie of het aanvragen van de subsidie kunt u contact opnemen met 043 458 8488 of mailen naar info@eijsden-margraten.nl.

Subsidievoorwaarden:

  • Het buurtinitiatief is van inwoners zelf en wordt georganiseerd en/of uitgevoerd door bewoners, de buurtvereniging e.d. van minimaal vier geografisch aaneengesloten straten in de gemeente;
  • Het initiatief draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en/of betrokkenheid van de inwoners bij de buurt;
  • Het aantonen van draagvlak in de buurt is verplicht door middel van een handtekeningenlijst bij het aanmeldingsformulier te voegen. Per buurtinitiatief dienen tenminste 5 mensen de handtekeningenlijst te ondertekenen binnen een straal van 100 meter waar het buurtinitiatief wordt uitgevoerd;
  • De aanvrager en de ondersteuners van de handtekeningenlijst zijn minimaal 18 jaar en staan officieel ingeschreven in de gemeente. Winkeliers en ondernemers staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • Het college beslist over het toekennen van de subsidie.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten