Maatregelen compostfabriek Lixhe lopen vertraging op

Vrijdag 1 februari 2019

In Lixhe bevindt zich een compostfabriek waar GFT- en groenafval verwerkt. Al een aantal jaren ervaren inwoners van Eijsden hier stankoverlast van. Daarom heeft gemeente Eijsden-Margraten afspraken met de fabriek gemaakt om tot verbetering te komen. Desondanks blijven klachten aanhouden.

Afspraken
De gemaakte afspraken tussen gemeente Eijsden-Margraten en de fabriek omvatten:
- Het afval wordt elders in de regio voorgedroogd om de hoeveelheid dampen en daarmee de stank te verminderen;
- Er wordt geen slib meer verwerkt op de locatie in Lixhe;
- Er wordt een geuronderzoek opgezet waarbij gemeente Eijsden-Margraten nauw betrokken is;
- Overtollig water wordt niet langer over compost gesproeid. In plaats daarvan wordt water afgevoerd worden naar een zuiveringsinstallatie.

Voordrooginstallatie
In Herstal is weliswaar een voordrooginstallatie geopend, maar nog niet in gebruik genomen. Tot maart kan deze fabriek niet in gebruik worden genomen. Tot die tijd blijft de samenstelling van het aangevoerde afval ongewijzigd en het risico op stank aanwezig.

Geurneutralisatie
Gemeente Eijsden-Margraten heeft bevestiging ontvangen dat er geen slib meer aanwezig is. Overlast uit die bron kan hiermee worden uitgesloten. Over het geuronderzoek is geen nieuwe informatie gedeeld. Tot slot wordt er een nieuw drainagesysteem aangelegd om overtollig water af te voeren richting zuivering. Het besproeien van opgeslagen compost zou hiermee ten einde moeten komen. Tevens is er een installatie aangeschaft die geuren op het terrein moet neutraliseren.

Vooruitzicht
Wij zullen aandringen op het spoedig realiseren van de voordrooginstallatie in Herstal en vragen naar de stand van zaken rondom het geuronderzoek. We blijven het contact met de fabriek onderhouden en streven ernaar beter betrokken te worden als gemeente.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten