Levendig debat over luchtvaart Zuid-Limburg

Vrijdag 15 maart 2019

Op 13 maart was in het Huis van de Burger van de gemeente Eijsden-Margraten een debat over de ontwikkeling van de luchtvaart in Zuid-Limburg. Initiatiefnemer van dit politieke en publieke debat was de gemeente Eijsden-Margraten. Aanleiding is de hoge luchthavendichtheid van Zuid-Limburg en de groei van de burger, vracht en militaire luchtvaart. Van de 13 politieke partijen die meedoen aan de provinciale Statenverkiezingen namen 11 deel aan het debat. Er was flinke publieke belangstelling. De meeste bezoekers waren bezorgde inwoners uit Eijsden-Margraten. In dit artikel kunnen we niet alle onderwerpen uit het debat benoemen en toelichten. Het is een impressie van een breed debat.

De thema’s economie, leefbaarheid, toerisme en landsgrenzen kwamen aan bod. Aan de hand van stellingen werd een levendig debat gevoerd over de effecten van de luchthavens MAA en Bierset. De politieke partijen gingen niet alleen met elkaar in debat, maar ook met het publiek. Dit belangrijke onderwerp houdt veel mensen bezig en er waren duidelijke voor- en tegenstanders. Zo vlak voor de provinciale verkiezingen kreeg het publiek een beeld van de stellingname van elke partij ten opzichte van de luchtvaartontwikkeling in Zuid-Limburg.

MAA
De politiek bleek in het debat flink verdeeld over de toekomst van de regionale luchthaven MAA. Als aandeelhouder heeft de Provincie een groot belang in deze luchthaven. Partijen voor MAA zetten de economische belangen en de werkgelegenheid centraal. Ook stellen zij de milieuvoordelen van het opheffen van de enige luchthaven in Limburg ter discussie. Tegenstanders van MAA zetten leefbaarheid en de niet-rendabiliteit van MAA voorop. Ook zijn er partijen die MAA op voorhand niet willen afschrijven, maar alleen onder de voorwaarde van een andere exploitatievorm waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Geen volledige inzage en gebrek aan transparantie over belangrijke openbare MAA-documenten kreeg ook de aandacht. Ook werd gediscussieerd over de economische opbrengsten van MAA versus de toeristische belangen in het Heuvelland. En de negatieve effecten door vliegtuigverkeer op het toerisme en de natuur in het Heuvelland.

Bierset
De vliegtuigoverlast van Bierset boven het Heuvelland was een ander belangrijk discussiepunt. Partijen en publiek erkenden breed dat de vliegtuigen van Bierset grote invloed hebben op de leefbaarheid van delen van Zuid-Limburg en de gemeente Eijsden-Margraten. Centrale vraag was: “Kunnen Limburg en Nederland invloed hebben op de groei van Bierset? En maken de kandidaten van de Limburgse politieke partijen zich straks hard voor een nieuwe poging om hun politieke invloed te gebruiken?” Hierover was bij de politieke partijen duidelijk meer eensgezindheid. Alle partijen erkennen dat in het verleden een fout is gemaakt door het Nederlandse luchtruim vrij te geven aan Bierset en dat deze fout hersteld moet worden. Alle Limburgse partijen verklaarden zich eensgezind bereid om zich samen in te zetten om de door Bierset veroorzaakte vliegtuigoverlast terug te dringen.

2019-03-20 Luchtvaart

2019-03-20 Luchtvaart_1 

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten