Erepenning in zilver voor pastoor Janssen

Maandag 25 maart 2019

Burgemeester Dieudonné Akkermans feliciteert pastoor Frits Janssen

Zie ook deze opname

Op zondag 24 maart 2019 reikte burgemeester Dieudonné Akkermans de Erepenning in zilver uit aan pastoor Frits Janssen. Zijn zestigjarig jubileum als pastoor in Margraten vormde de aanleiding voor deze onderscheiding. De erepenning werd aangeboden tijdens de H. Mis in de Sint-Margaritakerk in Margraten.

Zestig jaar onafgebroken werkzaam
In 1959 werd de heer Janssen op 26-jarige leeftijd tot priester gewijd. In datzelfde jaar werd hij kapelaan bij de H. Margaritakerk in Margraten. In 1992 werd de heer Janssen benoemd tot pastoor van dezelfde kerk. Een functie die hij tot op heden nog steeds vervult ondanks zijn vrij hoge leeftijd. De heer Janssen is daarmee zestig jaar onafgebroken werkzaam als priester in Margraten.

Bovenmatig actieve rol
Naast zijn priesterschap zet pastoor Janssen zich al vele jaren zeer actief in voor de gemeenschap. Zo brengt hij jaarlijks een bezoek aan Amerika. Dit doet hij ter nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten die liggen begraven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Daarnaast heeft pastoor Janssen verschillende vrijwillige (bestuurs)functies bekleed. Bovendien werd hij in 1973 benoemd tot Koning van de schutterij.

Erepenning in zilver
De Erepenning in zilver wordt toegekend als blijk van waardering aan ingezetenen of aan in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en instellingen die zich langdurig of op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van de gemeente of de plaatselijke gemeenschap. De onderscheidene ontvangt een zilveren draagspeld. De begiftigde vereniging, stichting of instelling ontvangt een gewaarmerkt uittreksel van gemeentelijke onderscheidingen.