Ontwikkelopgaven en ambities Middengebied Zuid-Limburg

Dinsdag 2 april 2019

De economische ontwikkeling van het Middengebied Zuid-Limburg vraagt een heel andere benadering dan het stedelijke gebied. Daar waar het stedelijk gebied zich met name richt op groei, is de benadering in het middengebied gericht op het behoud van kwaliteit, duurzaamheid en kleinschaligheid. Vanuit die optiek hebben de colleges van Stein, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals via een gezamenlijk collegevoorstel, complementerend aan het  ‘Strategisch Actieplan Randstad Zuid-Limburg’, opdracht verleend tot een verdiepend onderzoek naar de economische structuurversterking en strategische ontwikkelvisie voor het Middengebied.

Het verdiepende onderzoek uitgevoerd door prof. Dr. Luc Soete ligt aan de basis om te komen tot een unieke en aantrekkelijke regio met eigenstandige en complementaire ontwikkelopgaven als Middengebied in de Euregio Maas Rijn. Tegelijkertijd hebben de colleges de secretarissen opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor een uitvoeringsprogramma en een uitvoeringsmodel. In het uitvoeringsmodel dient balans te worden aangebracht tussen de opgaven enerzijds en, anderzijds, de opgaven in relatie tot ambtelijke inzet en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Maandag 11 maart hebben de betreffende colleges het eerder vastgestelde actieplan “Middengebied Zuid-Limburg Van groene hart tot groene long”  gepresenteerd aan de raden.

Het actieplan bestaat uit vier delen:

  1. Diagnose van de ontwikkelmogelijkheden en strategische uitdagingen op basis van de inbreng van de verschillende Middengebied-gemeenten
  2. Schets van de eerste contouren om te komen tot een gemeenschappelijke brede strategische visie voor het Middengebied
  3. De relatie tussen Middengebied en de Tripool Centrumgemeenten
  4. Gezamenlijke strategische opgaven en de ambitie voor het Middengebied. Als gezamenlijke strategische opgaven van de Middengebied-gemeenten zijn aangemerkt
  • Energietransitie en duurzaamheid in een bronsgroene regio;
  • Gezondheid: groene longblaasjes in een signaalrode long;
  • Natuur- en omgevingsinclusieve landbouw en landschapsbeheer;
  • Ondernemerschap;
  • Een saamhorige regio;
  • Toerisme van de toekomst.