Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties

Dinsdag 30 april 2019

Sinds 1 januari 2019 kun je als amateursportvereniging en -stichting subsidie aanvragen voor de bouw en het onderhoud van je sportaccommodatie of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen zoals ballen en doelen via de regeling BOSA.

Wat betekent dit?
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van diverse sportmaterialen. Maak je kosten door energiebesparende maatregelen of om de toegankelijkheid van je accommodatie te verbeteren? Dan kun je een aanvullende subsidie van 15% van deze kosten aanvragen. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd. Deze regeling geldt alleen voor sportaanbieders die een KvK-registratie hebben.

Samen besparen
Voor de aanvraag van de subsidie geldt dat de vereniging een drempelbedrag van €25.000,- moet investeren. Niet elke vereniging haalt dit bedrag. In dat geval kun je samenwerken met andere verenigingen om dit drempelbedrag wel te halen. Als je de investeringen van een aantal verenigingen bij elkaar optelt en samen een aanvraag indient, kun je ook als kleine club van de regeling gebruikmaken.

Aanbod
De gemeente Eijsden-Margraten en de sportraad van de gemeente organiseren in samenwerking met het Huis voor de Sport een informatieavond over de BOSA en de mogelijkheden voor verenigingen om gezamenlijk op te trekken in het kader van de BOSA regeling. Wil je als amateur sportvereniging dus ook profiteren van de voordelen die deze regeling biedt, meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst.

Locatie: voetbalvereniging BMR, De Gelimment 51 6261 PH in Mheer
Datum: maandagavond 13 mei.
Tijd: 19.00 uur (inloop vanaf 18.45) tot ongeveer 20.30 uur.

In verband met de logistiek willen we u vragen u vooraf aan te melden. Dat kan op het volgende e-mailadres: nadinekolbusz@eijsden-margraten.nl.