Gemeenteraadsvergaderingen 25 november en 10 december 2019

Maandag 25 november 2019

Op 25 november, aanvang 19.00 uur, is een beeldvormende vergadering in het Huis van de Burger in Margraten. Op 10 december 19.30 uur, een oordeelsvormende en aansluitend een besluitvormende vergadering.

Op de agenda staan:
• Nota gezondheidsbeleid Zuid Limburg
• Beleidsplan Jeugd Zuid Limburg
• Belastingverordeningen 2020
• Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Eijsden
• Tweede bestuursrapportage 2019
• Wegsleepregeling


Vervolg beeldvormende vergadering
De beeldvormende vergadering van 25 november wordt op 28 november om 19.00 uur voortgezet. Op de agenda staan dan nog de volgende punten:

  •  Boa-inzet, de wegsleepregeling;
  • Woningbouwprogramma Karreweg fase 2 en Mheerderweg-Noord.

* Mogelijke inspraak over deze onderwerpen is bij aanvang van de vergadering. Aanmelden via griffie@eijsden-margraten.nl
 

Voor de volledige agenda’s kijk op raadpleeg deze link of op de app Ibabs.

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Kijk op onze website voor de inspraakregels.

Volg de Raad!
Via de website www.eijsden-margraten.nl/bestuur/gemeenteraad kunt u alle raadsstukken raadplegen en de vergaderingen live beluisteren.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’