Onderhoud straten omgeving Veldje in Eijsden

Maandag 2 december 2019

De straten rondom het Veldje in Eijsden zijn komend jaar toe aan grootschalig onderhoud. Het gaat om de Kapittelherenstraat, Irenestraat, Margrietstraat, Kriekenstraat en 12e Septemberstraat.

Werkzaamheden

Gelijktijdig worden rioolaanpassingen en huisaansluitingen door de leidingbeheerder gedaan. Wij hebben een eerste planschets en een conceptbestek met fasering gemaakt, dat we graag met u willen delen.

Informatieavond

U bent van harte uitgenodigd op maandag 16 december, aanvang 19.00 uur in de KOH-zaal Prins Bernardstraat 4 in Eijsden. We zijn benieuwd naar uw mening en eventuele aanvullende ideeën over de inrichting van uw straat. Heeft u vooraf al vragen, dan kunt u contact opnemen met Wim Weerts van de afdeling openbare ruimte via e-mail: wimweerts@eijsden-margraten.nl  of telefonisch via 043 458 8436.