Wat kunnen we doen tegen de processierups?

Maandag 16 maart 2020

De lente komt eraan! De natuur ontwaakt maar ook de processierups is voornemens om ook dit jaar nesten te maken in onze eikenbomen.


Voorkomen
De haartjes irriteren de huid en de ogen en kunnen een gevaar zijn voor onze gezondheid. Als gemeente bestrijden we de rupsen om overlast te voorkomen. Daarnaast vormen vogels, vleermuizen en sluipwespen een natuurlijke vijand voor de processierups. 
Ook u kunt helpen door uw tuin zo in te richten dat deze natuurlijke vijanden zich thuis voelen. Zorg voor variatie in beplanting door struiken, bomen en kruiden in uw tuin toe te passen, ook het ophangen van nestkasten voor vogels en vleermuizen helpt hierbij.


Meer over de processierups
Op de website: processierups.nu  vindt u meer informatie over de processierups. Heeft u specifieke vragen dan kunt u contact opnemen via info@eijsden-margraten.nl.