Corona breekt, ‘maar het verbindt ons ook’

Maandag 30 maart 2020

De coronacrisis: harde cijfers, strikte maatregelen en angstige momenten. In Nederland zijn op dit moment 771 mensen gestorven aan COVID-19. Meer lokaal, verspreid over de Limburgse gemeenten, zijn dat er 137. Wereldwijd zien we de coronacrisis met leden ogen aan, maar de crisis verbindt ook; zo ontpopt zich een veelvoud aan sociaal-maatschappelijke initiatieven. Pjer Senden, een inwoner die zich al jaren verdienstelijk maakt voor de samenleving, vertelt erover.

Senden zet zich als vrijwilliger in voor Hestia (informele zorggroep Mheer), klapperprojecten (administratieve ondersteuning), maar ook Mooi Mergelland een platform waar inwoners, verenigingen en bedrijven uit Eijsden-Margraten bij elkaar komen. Die laatste creëert nu bovendien kansen als het op hulpvragen aankomt; er is een speciale pagina geïntegreerd waar inwoners hulpvragen of -aanbod kunnen plaatsen. Coronaplatformen op social media schieten als paddenstoelen uit de grond. Heeft het virus dan ook een verbindende factor? Volgens Senden wel: “Wat je nu vooral ziet is dat uit onverwachte hoek hulp komt. Er liggen kansen in het ‘kleine gebied’. De omstandigheden waarin we nu zitten doen wat met mensen. Iedereen kan erover meepraten, wat dat betreft is de eensgezindheid groot.” Maar het is wel zoeken naar een nieuwe manier om jezelf verdienstelijk te maken: “Helaas valt de ouderenzorg stil. Door corona kun je bijvoorbeeld niet met mensen naar het ziekenhuis gaan. Onze vrijwilligers vallen bovendien zelf allemaal binnen de risicogroep waardoor we de activiteiten moesten staken; net op het moment dat je denkt nu kun je echt wat toevoegen. Maar je kunt wel iets op een andere manier betekenen, een belletje met ouderen is tegenwoordig van grote waarde. Je merkt dan dat mensen sneller en langer een gesprek met je willen voeren. De drempel is lager. Fysiek contact gaat simpelweg niet meer en dus ga je anders denken en doen.” Ouderen helpen met hun boodschappen is ook zo’n voorbeeld: “In het dorp zie ik dat mensen elkaar helpen. De dingen die wij via Hestia – informele zorggroep Mheer - hebben opgezet gebeuren nu om ons heen. Verder zie je de maaltijdbusjes van Albert Heijn en Hello Fresh overuren draaien. De lokale supermarkt in Banholt bezorgde altijd al gratis bij ouderen, die heeft het nu nog drukker.