Klant Contact Centrum: Samen staan we sterk

Maandag 6 april 2020

De coronacrisis heeft een grote invloed op ons dagelijkse leven. Ook bij het Klant Contact Centrum (KCC) van onze gemeente is de coronacrisis voelbaar. Het KCC verzorgt zowel telefonisch als digitaal een brede dienstverlening aan inwoners. Daniëlle Rutten, teamcoördinator KCC en Cecile Frijns, klantadviseur KCC vertellen ons meer over de invloed van de coronacrisis op hun werk. 

Daniëlle: “Het zijn roerige tijden. We zorgen ervoor dat in deze periode de belangrijkste dienstverlening voor onze inwoners blijft doorlopen. Het servicepunt in Eijsden is tijdelijk gesloten zodat we onze dienstverlening centraal, vanuit het gemeentehuis in Margraten, kunnen garanderen. In Margraten zijn voldoende voorzorgmaatregelen getroffen zodat we in ieder geval de spoedeisende aanvragen kunnen afhandelen. En dat gaat op dit moment prima.”

Cecile deelt haar ervaringen: “Om zowel onze inwoners als collega’s te beschermen voor het coronavirus vragen we nu altijd om éérst telefonisch of digitaal contact met ons op te nemen. Afspraken worden uitsluitend gemaakt voor spoedeisende en niet uit te stellen dienstverlening zoals een rijbewijs dat verlopen is of een geboorteaangifte. Daarbij attenderen we ook altijd op de mogelijkheid om zaken digitaal, via de gemeentelijke website te regelen. Een verhuizing, de aanvraag van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen, een afschrift uit de burgerlijke stand, een aangifte huwelijk en overlijden kunnen bijvoorbeeld digitaal geregeld worden. Samen met mijn collega’s beantwoord ik veel vragen of verwijs ik mensen door. We proberen alles zo goed mogelijk door te laten lopen.”

Daniëlle: “Inwoners hoeven fysiek sowieso eigenlijk niet meer altijd naar het gemeentehuis te komen voor onze dienstverlening. Onze gemeente heeft al veel processen digitaal ingericht. Digitale aanvragen stellen we erg op prijs, zeker nu tijdens de coronacrisis, maar ook in de toekomst. Het voordeel daarvan is dat u niet meer naar het gemeentehuis hoeft te komen. Veel gemeentelijke producten zijn via onze website 24/7 te regelen.”

Cecile: “Inwoners die contact met ons opnemen zijn vaak verbaasd over het aantal zaken dat digitaal mogelijk is. Veel jongere mensen bestempelen de snelheid en het gemak van een digitale aanvraag als “top”. Ook bij oudere inwoners valt het mij op dat zij soms een beetje verbaasd zijn over de digitale mogelijkheden.” Daniëlle: “Wat mij opvalt is dat er op dit moment veel begrip en hulp is voor elkaar. Ditzelfde hoor ik ook terug bij het KCC in hun contacten met inwoners. Mensen hebben begrip voor onze aangepaste dienstverlening in deze uitzonderlijke tijd. Hoe mooi is het als we begrip en hulp voor elkaar ook vasthouden na deze crisis.”

“Na de crisis stellen we alles in het werk om onze openingstijden tijdelijk te verruimen zodat inwoners bijvoorbeeld hun verlopen reisdocumenten en rijbewijzen kunnen aanvragen” sluit Daniëlle tot slot af.