Vrouwenvereniging EVA verbindt inwoners Eckelrade

Dinsdag 14 april 2020

Door het coronavirus vallen reguliere activiteiten van verenigingen veelal stil, maar dat betekent voor velen niet dat ze bij de pakken neer gaan zitten. Ook vrouwenvereniging EVA (Eckelraadse Vrouwen Activiteiten) maakt zich in deze tijd op een andere wijze verdienstelijk. De vereniging bedacht een laagdrempelige manier om mensen die hulp nodig hebben óf bieden met elkaar te verbinden.

Normaal gesproken organiseert EVA elke twee weken een activiteit voor haar negentig leden, maar dat kan nu niet meer. Toch liet het bestuur het daar niet bij zitten en stelde een lijst samen met de namen en telefoonnummers van leden die praktische hulp en een luisterend oor willen bieden aan mensen die dat nodig hebben. Op deze manier kunnen mensen, die bijvoorbeeld niet weten hoe ze medicijnen of een maaltijd aan huis kunnen krijgen, makkelijk geholpen worden. Het idee is heel simpel: een lijst met 26 namen en bijhorende telefoonnummers die je kan bellen als je hulp nodig hebt. Er is bewust voor een papieren vorm gekozen: “Vijfentwintig procent van de mensen in Eckelrade is ouder dan 65, zij zitten niet allemaal op Facebook of Instagram. Op deze manier hopen we ook juist deze mensen te bereiken. We hebben de lijst in de brievenbus en via het lokale blaadje verspreid”, aldus secretaris Lisbeth Mathus. De vrijwilligers van EVA hopen dat hun actie tot een sneeuwbaleffect leidt en meer mensen dergelijke initiatieven opzetten. De deelnemers hebben er geen problemen mee dat hun telefoonnummer op de lijst staat.