Coronacrisis: achter de schermen

Maandag 20 april 2020

De coronacrisis heeft grote impact op de mens, zijn dagelijks leven en zijn werkzaamheden. Ook bij de gemeente Eijsden-Margraten heeft de coronacrisis zijn gevolgen. Sommige taken zijn veranderd en andere taken moeten nu op een andere manier gevuld worden. Hoe gaat de gemeente hier eigenlijk mee om? Wie zijn de mensen die ondanks de coronacrisis de gemeente draaiende houden en wat voor werk doen zij?

Dees Heuts is beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. In zijn dagelijks werk houdt hij zich onder andere bezig met thema’s zoals
evenementen, overlast, radicalisering, ondermijning en rampen- en crisisbestrijding. Tijdens de coronacrisis is hij onderdeel van zowel het
beleidsteam als het operationeel team. Hij is dus betrokken bij de beslissingen die genomen worden en is betrokken bij het tot uitvoering
brengen van deze beslissingen. Daarnaast is hij ook lid van de adviesgroep van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dees maakt lange dagen en er zijn de afgelopen tijd veel beslissingen genomen die snel tot uitvoering gebracht moesten worden. Voorbeelden zijn het sluiten
van de horecagelegenheden, het annuleren van evenementen en het sluiten van het Heuvelland. Dit zijn allemaal beslissingen die snel uitgevoerd moeten worden. Gelukkig heeft Dees een team om zich heen verzameld dat hem daarbij helpt.

Ralph van Sint Fiet is in zijn dagelijks werk vergunningenverlener. Nu is hij de rechterhand van Dees en helpt hem bij de uitvoering van de operationele taken. “Op het moment dat vanuit de landelijke politiek besloten werd dat alle ho-recagelegenheden dicht moesten, heb ik er voor gezorgd dat elke ondernemer gebeld werd”. Niet alleen de horecaondernemers maar ook organisatoren van evenementen, campinguit¬baters en iedereen met een contactberoep werd gebeld om ze op te hoogte te brengen van de nieuwe maatregelen. Een flinke klus maar het is belangrijk dat deze mensen een stem vanuit de gemeente horen.  Ook houdt Ralph zich bezig met het organiseren van toezicht en handhaving en het nakomen van de maatregelen,  zoals o.a. het sluiten van het Heuvelland voor dagtoeristen. Hiervoor moesten instructies geschreven worden waar de handhavers en toezichthouders moesten staan en waar ze op moesten letten.

Ondanks dat er veel maatregelen in korte tijd genomen zijn wordt er goed gereageerd, zowel door de ondernemers als door de inwoners. Zo geeft Dees aan dat op het sluiten van het Heuvelland overwegend positief wordt gereageerd. “Zelfs de mensen die werden weggestuurd reageerden begripvol”. Ook was er waardering vanuit de inwoners te merken. “Er werd koffie aangeboden aan de verkeersregelaars en de inwoners reageerden dat ze verbaasd waren dat de gemeente zich met zoveel energie inzet voor de inwoners”.

De ondernemers die hard getroffen worden door de maatregelen reageren begripvol. “Er is veel creativiteit te zien bij de ondernemers op de manier hoe ze omgaan met de maatregelen” vertelt Ralph. “Bij restaurants kan er nu ook worden afgehaald of wordt er bezorgd. Vooral in verband met de 1,5 meter afstand worden er veel crea¬tieve oplossingen bedacht door de ondernemers zoals een winkelstraat van de lokale groenteboer”.