Fase 3 Herinrichting Diepstraat

Maandag 27 april 2020

Donderdag 30 april wordt gestart met fase 3 van de herinrichting Diepstraat. De werkzaamheden starten vanaf kruising Diepstraat / Schoolstraat en zullen dan vervolgd worden richting kruispunt Graaf de Geloeslaan. Tegelijkertijd zullen de laatste bestratingswerkzaamheden van fase 2 worden afgerond.

De kruising Diepstraat / Kerkstraat is zo lang mogelijk toegankelijk voor alle verkeer en wordt tegelijkertijd met fase 4 (Graaf de Geloeslaan) heringericht. Dit voorkomt dat het kruispunt twee keer moet worden afgesloten en dat er niet met transport over het reeds gedane werk gereden hoeft te worden. Dit zorgt ervoor dat de werkzaamheden eerder gereed zijn dan gepland. In de voorgaande planning was deze aanpak niet mogelijk, omdat er rekening gehouden moest worden met evenementen die nu afgelast zijn door het coronavirus.