Samen sterk: ondernemend Eijsden-Margraten

Maandag 4 mei 2020

Roger Deckers is bedrijvencontactfunctionaris en medewerker Toerisme & Recreatie. Hij houdt zich in deze tijd vooral bezig met het onderhouden van de contacten en samenwerkingen met ondernemers in onze gemeente. Zo wordt er een duidelijk beeld gevormd wat er speelt bij de ondernemers. Tot vlak voor de coronacrisis was Roger bezig met het organiseren van een ondernemersavond. Deze is niet doorgegaan. “Eijsden-Margaten heeft 2200 geregistreerde ondernemingen. Zo’n ondernemersavond is dan ook vooral een netwerkevent waarbij lokale ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Dit keer zouden we de LimX Roadshow brengen. Deze Roadshow laat zien en horen dat ons dialect levendig en krachtig is en dat het een geschikt communicatiemiddel is in alle omgevingen, ook voor ondernemers.”

Ondernemersloket
Er zijn verschillende maatregelen in het leven geroepen om ondernemers te helpen. De gemeente heeft een aantal uitvoerende taken ondergebracht bij de regionale sociale dienst. Andere regelingen worden bijvoorbeeld door het UWV uitgevoerd. Op www.eijsden-margraten.nl/coronavirus is een digitaal loket ingericht waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen. Hierbij heeft de gemeente vooral een informerende en een verbindende rol. “In de eerste weken merkte je dat we vragen kregen die gingen over financiële hulp. Nu merk je dat er vooral vragen zijn over de manieren waarop ondernemers weer aan de slag kunnen. Eijsden-Margraten heeft veel kleine ondernemers in de sector recreatie. Ook de ligging aan de landsgrens zorgt voor specifieke vraagstukken. We proberen te  voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Samen wordt gekeken wat wel nog mogelijk is.

“De coronacrisis maakt je bewust van de betrekkelijkheid. Gelukkig kan ik vanuit huis met ondernemers praten, maar ik ben eigenlijk iemand die graag echt tussen de mensen staat”. Deze crisis zorgt voor veel intensiever contact met ondernemers. Ondernemers weten de gemeente te vinden en geven aan dat ze de informerende en verbindende rol erg waarderen.