Digitale raadsvergadering geslaagd

Vrijdag 8 mei 2020

Woensdag 6 mei werd er digitaal vergaderd door de raad van gemeente Eijsden-Margraten. De eerste digitale besluitvormende vergadering werd veelal vanuit afzonderlijke werkplekken door de raadsleden bijgewoond. De onderwerpen van de oorspronkelijk geplande raadsvergaderingen van 17 maart en 21 april werden hierbij afgehandeld. De vergadering was voor het publiek via YouTube te volgen. De komende weken blijft de raad digitaal vergaderen.

Op 11 mei en 18 mei zijn beeldvormende vergaderingen om 19.00 uur. Ook deze vinden digitaal plaats. Op de agenda staan o.a. de begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen, de bestemmingsplannen Heiweg, Klompenstraat, Eindstraat en het Middengebied. De volledige agenda’s vindt u op de website en de app Ibabs.

Op 26 mei zijn de oordeelsvormende (aanvang 19.30 uur) en aansluitend de besluitvormende vergaderingen over de onderwerpen van de vergadering van 11 mei. Deze vergaderingen zijn te volgen via www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.