Opstart basisonderwijs

Vrijdag 8 mei 2020

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. Hoewel de situatie nog fragiel is, komt er voorzichtig ruimte. Scholen in o.a. het basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren. Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. Esther van Havere, directeur OBS Mesch vertelt:

Wat vindt u van deze maatregel?

Deze maatregel geeft mij een tegenstrijdig gevoel. Enerzijds kijk ik er samen met de teamleden ontzettend naar uit om onze kinderen weer ‘life’ te zien, te spreken en te horen. Om elkaar weer te ontmoeten, samen verhalen te delen, te genieten, plezier te maken en te leren. De mogelijkheid om nu kleinschalig met onderwijs verder te kunnen gaan is voor zowel kinderen als leerkrachten erg belangrijk. Zo wennen we allemaal stapsgewijs aan deze nieuwe fase van de Corona-aanpak. Kinderen kunnen even uit de thuissituatie stappen en naar school komen. Ze bevinden zich weer in een andere vertrouwde omgeving met hun klasgenootjes en leerkrachten waar ze kunnen spelen en leren. Ouders worden enigszins ontlast en de leerstof ontwikkeling kan intensiever worden voortgezet. Een vervolgstap is gezet richting het onderwijs zoals we het graag zouden willen zien.

Anderzijds is er ook nadrukkelijk het gevoel van de vraag ‘Zorgen we goed voor elkaar?’ aanwezig. Het protocol ‘Opstart basisonderwijs’ vanuit de PO-raad geeft duidelijke maatregelen en richtlijnen voor school en ouders. Hierdoor kunnen we als school al veel veiligheid bieden. De verschillende berichtgevingen in het nieuws maken het er namelijk niet altijd even makkelijk op. Uiteraard stellen wij ons als team ook de vragen die ouders stellen. Bijvoorbeeld: ‘Kunnen we zorgen voor voldoende afstand? Is er voldoende desinfecteermateriaal voor de langere termijn? Is het echt veilig genoeg voor de kinderen en leerkrachten?’ Wij zijn als team van mening dat we, door de maatregelen van het protocol, een veilige onderwijsomgeving kunnen bieden. Ook wij vinden de eerste stappen zetten in deze onzekere tijd spannend maar als we stil blijven staan komen we niet vooruit. Of zoals Albert Einstein ooit zei: “Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid”.

Hoe heeft u de afgelopen weken beleefd zonder leerlingen op school?
Wij als team hebben er aan moeten wennen. Een school zonder kinderen in een vakantieperiode voelt toch heel anders dan nu in deze situatie. Alleen al het gemis van de geluiden van kinderen was enorm. Kapstokken die leeg bleven, geen voetjes die door de gang liepen, geen gegiechel of gelach. Allemaal onwerkelijk maar toch was het zo. We hebben hier aan het begin van de sluiting bij stilgestaan en zijn daarna begonnen aan onze eigen nieuwe uitdaging: ‘Onderwijs op afstand’. Deze uitdaging zijn we samen aangegaan door op zoek te gaan naar al bestaande kennis en ervaringen. Zelf te gaan experimenteren, te reflecteren en eventueel bij te stellen. Om zo een onderwijsvorm te creëren waarin kinderen verder kunnen gaan in hun leerproces. waarbij de leerkracht het overzicht en de steun kan blijven bieden. Ouders zijn in deze afgelopen periode een heel belangrijke partner geweest in het leerproces van hun kind. Zij hebben heel veel ondersteuning en opvang geboden om hun kind verder te kunnen begeleiden. Zonder de medewerking van de ouders was deze periode nog moeilijker voor ons allemaal geweest. Ik maak daarom meteen van de gelegenheid gebruik om nogmaals alle ouders hiervoor te bedanken. Chapeau!

Heeft u nog een boodschap aan de ouders?
Ouders en verzorgers zou ik met klem willen vragen om zich goed te houden aan de maatregelen die het RIVM en de school heeft voorgeschreven. Alleen door met elkaar samen te werken kunnen wij een zo veilig mogelijke onderwijsomgeving bieden en behouden. Ook nu nog staat onze zorg voor elkaar voorop. Dus, volg de maatregelen op, dan staan we samen sterk tegen het Coronavirus.