Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente?’

Maandag 11 mei 2020

De tweejaarlijkse burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente?’ is eind 2019 opnieuw uitgevoerd. In totaal hebben 611 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. Zij hebben vragen beantwoord over de thema’s: Woon- en leefomgeving, Relatie inwoner - gemeente, Gemeentelijke dienstverlening en Welzijn en zorg.

De resultaten worden vergeleken met de cijfers van 2017 van onze eigen gemeente en met andere gemeenten. Met de resultaten gaan we aan de slag om onze dienstverlening verder te verbeteren.