Schutterskoning Dominique Marell over de 'Groete Broonk'

Woensdag 10 juni 2020

De traditionele Groete Broonk in Gronsveld vindt eens in de vier jaar plaats. In de tussenliggende jaren is er een Kleine Broonk. Vanwege de coronamaatregelen worden alle evenementen uitgesteld en daarom wordt Groete Broonk uitgesteld tot volgend jaar. Een hele operatie want er doen honderden mensen aan mee. Pas voor de derde keer in 400 jaar gaat de Groete Broonk niet door. Wat doet dit met de gemeenschap en wat doet dit met de koning die eigenlijk dit jaar zou aftreden? 

Het verplaatsen van de Groete Broonk naar 2021 is organisatorisch en emotioneel gezien niet niks. Hoe gaat Gronsveld hiermee om?
"Het verplaatsen van de Groete Broonk is zeer zeker niet niks, gezien het feit dat het een vierjaarlijkse traditie is. Iedereen uit het dorp die Broonk viert, leeft dan ook naar dit moment toe. Dan moet je als uüverigheid het besluit nemen de regels van een traditie zomaar opzij te zetten. Een heel lastig maar begrijpelijk besluit in verband met de volksgezondheid maar ook het wel en wee in de richting van en toekomst van “ôs aw sjöttery”.Het feit, dat we verleden jaar ons 400-jarig jubileum hebben gevierd is dan ook voor vele Broonk vierders iets, waar we nu nog op kunnen teren. Dit maakt het iets dragelijker, dat de Groete Broonk nu niet doorgaat. Op het moment, dat wij als uüverigheid helaas moesten bekend maken, dat alles dit jaar niet zal doorgaan, klonk er bij vele dorpsgenoten: “Vuur hebbe vuurig jaor ’n sjoen en sjik fêt gehad."

Wat doet dit met u persoonlijk?
"Op het moment, dat er een besluit wordt genomen het feest niet door te laten gaan, legt men zich daarbij neer. Maar als het op de bewuste dagen aankomt ontstaat er een wrang en onbeschrijfelijk gevoel: “Broonk vere krijgse mit vanoet de weeg”. Als je dan die bewuste pinkstermaandag door het dorp rijdt en enkele vlaggen ziet uithangen in de vroege morgen en verder een totaal lege straat aantreft, is dat een beeld, dat je niet nog eens wil meemaken. Gelukkig was de oproep van de uüverig-heid ’s-middags verhoord. Een ieder die iets geeft om de Broonk had dan ook met veel trots de vlag gehesen."

Heeft u nog een vraag of boodschap aan de inwoners van Eijsden-Margraten?
"Namens mijn Koningin, de uüverigheid en mezelf willen wij alle mensen in de gemeente, maar ook daar buiten vooral een hele goede gezondheid toewensen in de 1,5 meter samenleving en voor diegenen, die ziek zijn of afscheid hebben moeten nemen van een geliefde in deze barre tijden heel veel sterkte! Verder wil ik afsluiten en het bronkvierend volk van de gemeente toch proberen fijne dagen te wensen en maak er samen iets moois van op een gepaste manier."

“Dao kint gebeure och wat wêlt: trow blyf t’n allen ty enne grenedeer zoe lang er lêf aon z’n aw sjöttery”