De raad vergadert op 29 en 30 juni en 14 juli

Vrijdag 19 juni 2020

Op maandag 29 juni en dinsdag 30 juni vinden om 19:00 uur twee beeldvormende vergaderingen plaats. Op dinsdag 14 juli is er om 19.30 uur de oordeelsvormende raadsvergadering en aansluitend de besluitvormende raadsvergadering.

Programma
Agendapunten zijn het integraal veiligheidsplan, de jaarrekening 2019 en de bestuursrapportage 2020-1. Ook staan het actieplan Middengebied, de gebiedsvisie Middenterras Bemelen-Mesch en de uitbreiding en invulling agrarische bouwkavels op de agenda. De gemeenteraad behandelt deze onderwerpen ook tijdens de vergaderingen op 14 juli. Bekijk de volledige agenda’s via www.ibabsonline.eu of via de app Ibabs.

Spreekrecht
U heeft als inwoner het recht om in te spreken tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met griffie@eijsden-margraten.nl.

Volg de raad!
Alle vergaderingen vinden digitaal plaats en zijn te volgen via www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.