Controle geluidsoverlast motoren Heuvelland: zestien bekeuringen

Maandag 29 juni 2020

Gisteren heeft de politie, net als twee weken geleden, een verkeerscontrole gehouden in het Heuvelland. Op verzoek van de Lijn 50-gemeenten was bij de controle deze keer ook de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg aanwezig om geluidsmetingen uit te voeren. In totaal werden 51 voertuigen aan een controle onderworpen. Hierbij bleek dat zestien motoren meer decibels produceerden dan wettelijk toegestaan.

Dertien van deze voertuigen overschreden de limiet zoveel dat er een WOK-melding werd opgemaakt. Dit betekent dat de eigenaren hun voertuig opnieuw moeten laten keuren door de Rijksdienst voor het Wegverkeer voordat ze er weer de weg mee op mogen. Naast de bekeuringen voor het geluid werden er in het gebied zes processen-verbaal opgemaakt tegen andere overtredingen.

De controle van gisteren aan de Wittemer Allee in Wittem was een gezamenlijke actie tussen de politie, RUD Zuid-Limburg en de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals (de zogenaamde Lijn 50-gemeenten). De Lijn 50-gemeenten hebben onlangs afgesproken samen te gaan bekijken hoe de druk op het Heuvelland en de bijkomende overlast aangepakt kan worden.

De politie zal de komende maanden vaker controles in het Heuvelland houden.