Woord van de burgemeester - Het verlangen naar de achtertuin

Maandag 13 juli 2020

13 juli - Het verlangen naar de achtertuin

Beste inwoner,

Verlangen is een vreemde emotie. Altijd groter dan wat we hebben of krijgen. Altijd gericht op wat voor nu onbereikbaar lijkt. Maar zonder verlangen wordt het leven saai. De opwinding, de afwachting, het moment waarop je elkaar aankijkt of in de armen sluit: dat geeft het leven glans. Het is de reden waarom relaties blijven bestaan.

De persoonlijke ontmoeting zit in de Limburgse ziel. Onaangetast door corona blijft die ziel verlangen naar de ander. Ook nu digitale middelen zoveel fysieke contacten hebben overgenomen. Want die zijn daardoor niet minder waardevol geworden, maar juist meer. Net zoals de schilderkunst met de uitvinding van de camera niet verdween, maar er juist door werd verheven.

Net als de schilder is de gastgever een kunstenaar geworden, uitgedaagd door een nieuwe technologie. Met een pallet aan mogelijkheden geeft hij kleur aan het verlangen om bij elkaar te zijn. Zijn kunstwerk is de ontmoeting, een kunstvorm die mensen met hun emoties verbindt.

Als gemeente zijn we de gastgever die ruimte biedt aan het verlangen naar de achtertuin: ons eigen Heuvelland. Voor bewoners én bezoekers, zodat de passie en inspiratie om ons prachtige landschap voor de volgende generaties te bewaren, behouden blijft. Dat doen we met trots en in een goede balans tussen rust en bedrijvigheid.

Zo hopen we onze gastvrijheid in een mooie, nieuwe wijze van recreatie en ontspanning te verankeren. Niet overspoeld door een overvolle evenementenkalender, maar met gepast vermaak in de fijnmazigheid van het landschap. Met respect én verlangen naar het landschap en elkaar.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

6 juli - Lintjesregen

Beste inwoner,

Dit voorjaar mocht ik twaalf inwoners van onze gemeente verrassen met een lintje. Telefonisch weliswaar, want het welbekende virus gooide ook op dit vlak roet in het eten. Afgelopen vrijdag, tien weken later dan gepland, was het alsnog zover. Ik mocht niemand omhelzen en de familie moest het lintje opspelden. Maar wat was het goed om de mensen op wie we als gemeenschap zo trots zijn in hun ogen te kunnen kijken.

In de harten van de mensen leeft de gemeenschapszin, dat heb ik tijdens deze lintjesregen wel gezien. De gemeenschap is door de crisis niet veranderd in los zand, zoals velen beweren. We voelen ons door het isolement niet minder met elkaar verbonden. Integendeel: de honger naar ontmoeting en de wens om iets voor de ander te betekenen is gegroeid.

We zoeken naar een nieuwe balans. Wat is de functie van verenigingen? Hoe kwetsbaar zijn we? Hoe kunnen we onze idealen in de toekomst vormgeven? Veel mensen ontdekken de kunst van het maathouden. Geen ongebreidelde groei, maar gezondheid, saamhorigheid en het dienen van de gemeenschap.

De kracht van maatschappelijke weerbaarheid is belangrijk om ook toekomstige stormen te kunnen doorstaan. Ik stel vast dat we deze zomer met hernieuwde energie, vanuit een ongekende verbondenheid, de solidariteit een nieuwe vorm geven. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Houd dat vast.

Laten we de Euregio niet vergeten. De digitale snelweg blijven raadplegen. Op gezondheid en weerbaarheid blijven letten. En vooral: op elkaar. Ik wens u een fijne zomer!

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

29 juni - Verantwoord loslaten

Beste inwoner,

Langzaam lijken we de pandemie onder controle te krijgen. Hoewel het virus in grote delen van de wereld nog hard toeslaat, lijkt hier het ergste voorbij. Nu is het zaak dat zo te houden. We hopen op een spoedig vaccin, maar voorlopig is ons eigen gedrag bepalend.

Dat is nog niet zo makkelijk. Want wat doe je met het examenfeest van je kind, of met de vakantie? Hoe krijg je die anderhalve meter in je systeem? Hoe zoek je de verbinding niet fysiek, maar online, of in het hart? En hoe vertraag je als samenleving je tempo, niet voor een paar maanden, maar misschien wel voor altijd?

Net als bij de Bronk moeten we op zoek naar een andere invulling. Dat gaat met vallen en opstaan, want bijleren is makkelijker dan afleren. Maar het kán. We zien al dat de buitengebieden populairder zijn dan de binnensteden. Dat is gunstig voor het herstel van het toerisme én voor onze gezondheid, want hier is anderhalve meter afstand makkelijker te organiseren dan in de stad.

Maar het betekent ook dat de ergernis toeneemt. Met de hulp van onze nieuwe taskforce tegen drukte in het verkeer zoeken we de balans: tussen het verleiden van de toerist en het spreiden van de drukte, tussen economisch belang en leefbaarheid. We heten bezoekers welkom, maar niet allemaal tegelijk. Wellicht worden de binnensteden definitief autoluw.

Zo gaan we in kleine stapjes naar een nieuw evenwicht. Misschien wel op onze elektrische fiets, want die is niet voor niets zo populair.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

22 juni - Eenzaamheid

Beste inwoner,

Al drie maanden houden we noodgedwongen afstand van elkaar. Maar de prijs die we voor onze fysieke gezondheid betalen, is hoog. Voor veel ouderen is visite het hoogtepunt in de week. Een bezoekje aan de supermarkt breekt de dag en brengt je even onder de mensen. Nu duren de dagen lang. Actieve ouderen moeten het gezelschap van gezamenlijke activiteiten missen. Dementerenden begrijpen niet wat er aan de hand is.

Ook jongeren zijn eenzaam. Velen zitten op hun kamer, afgesloten van de informele settings waarin een groot deel van hun leven zich normaal afspeelt. We zien veel jeugd buiten, maar de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zijn beperkt. Onderwijs vindt nog grotendeels op afstand plaats, zonder samen de stof te ontdekken. Samen roeien, judoën…  het mag nog niet. De sport is vooralsnog op het individu gericht.

Ook de mogelijkheden om je verder te ontwikkelen zijn beperkt. Stageplekken zijn op slot, eindexamens afgelast. Introductieweken zoals de INKOM worden opgeschort of krijgen een nieuwe vorm. Hospiteren en op kamers gaan moet op 1,5 meter afstand. Of helemaal niet, want veel studenten wonen noodgedwongen weer bij hun ouders, op afstand van hun vrienden.

Voor anderen is eenzaamheid een groot woord. Maar ze missen de ander wél. Artiesten die het zonder publiek moeten stellen. Kinderen die hun opa en oma graag willen zien. Bestuurders voor wie het contact met de bevolking zo belangrijk is. Ik hoop dat we straks een goede en gezonde inhaalslag kunnen maken om de generaties weer bij elkaar te krijgen.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

10 juni - De groene driehoek, tijd om te handelen

Beste inwoner,

Terwijl ik dit schrijf, gutst de regen langs mijn ramen. Voor het eerst in tijden. Want de afgelopen maanden viel er nauwelijks neerslag. Net als afgelopen zomer, en net als de zomer daarvoor. Ook dat is een nieuwe realiteit: droogte, afgewisseld met hevige buien.

Die droogte eist zijn tol. Er ontstaan hitte-eilanden en watertekort of juist -overlast, de biodiversiteit staat onder druk. Daar kunnen we over klagen, maar we kunnen er ook iets aan doen. Allereerst door het probleem te erkennen en te kijken naar de hittekaarten en wateroverlastkaarten van onze gemeente. Vervolgens door keuzes te maken.

Hoe maaien we de bermen? Waarmee bedekken we de daken? En wat doen we met de voortuin? Elke stoeptegel die erin of eruit gaat, heeft invloed op het geheel. En daarmee óók op ons. Want gezondheid, biodiversiteit en klimaatacceptatie zijn als een groene driehoek met elkaar verbonden.

Om in te spelen op toekomstig watertekort, moeten we nú iets doen. Laten we daarom kiezen voor natuurinclusief beheer. Als gemeenschap, maar ook als individu. De keten organiseren en afstand nemen van overdreven netheid in de buitenruimte. Initiatieven ontplooien in de buurt om moeder natuur te helpen.

Het recent aangeplante tiny forest op het schoolplein in Gronsveld is een mooi startpunt van deze beweging. Hier komen gezondheid en biodiversiteit samen. En we nemen de kinderen van meet af aan mee. Dus lever die bestrijdingsmiddelen in en plant een boom in de tuin. Verander uw eetpatroon. En geef het klimaat én uw gezondheid een impuls.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

2 juni - Cramignon, het nieuwe ritme

Beste inwoner,

Deze week wordt er geen cramignon gedanst. Dat betekent niet dat het voorjaar onopgemerkt aan ons voorbij trekt. Juist nu ervaren we wat dichtbij het leven écht betekent. We zijn ons extra bewust van de jaargetijden, het landschap en onze historie. We hebben de stilte herontdekt en ruimte zien ontstaan waar verkeer en evenementen aan de kant schoven.

Deze week viel me in dat kader de eensgezindheid in de gemeenteraden van Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten in het bijzonder op. Er werd veelvuldig over de zogenaamde verkeersleefbaarheid gesproken. Over het aanwijzen van stiltegebieden en het niet een jaar rond vergunnen van evenementen. Het stemt mij hoopvol dat juist nu alle gemeenteraden zich over dergelijk wezenlijke thema’s eenstemmig tonen.

In onze gemeente vertaalt zich dat door naar het project Buitengewoon Buitengebied. We stellen ons de vraag hoe we de balans bewaken tussen landschap en landbouw. Op afstand voeren we daarover diepgaande gesprekken. Over korte ketens, transparantie en wat we als gemeenschap echt nodig hebben. Nu en in de toekomst.

Zo zie je maar weer:
alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Deze nieuwe realiteit vraagt nogal wat, van iedereen. Van ondernemers, aan wie we in de horeca deze week in rap tempo ruim 25 vergunningen verleenden. En van de consument die kan kiezen voor zichzelf of voor het collectief. Voor het nemen van afstand en het bewaken van de rust. Of voor het tegenovergestelde...

Wat gaan we doen? Lopen we de springprocessie van Echternach en zetten we voor elke twee stappen voorwaarts er één terug? Als het aan mij ligt, kiezen we voor het ritme van onze gemeenschap: de dans van de cramignon.

Kom mer ien m'n sträötsje
Dan haw ich dig 'ns leef

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

25 mei - Minder is meer

Beste inwoner,

De klanken van de trompet voel ik nog steeds onder mijn huid. De diepe stilte. De wind door de bladeren, de muziek over de grafstenen. Het was puur en rein. En het maakte diepe indruk.

Tijden heb ik me verheugd op deze dag. Memorial Day 2020 zou met de komst van de Koning een grootse herdenking worden. Maar het sluitstuk van 75 jaar bevrijding en adoptie werd een ingetogen en kleinschalige kranslegging. Geen 7000 bezoekers, maar slechts 7 adoptanten. Geen grote muzikale omlijsting, maar een handvol muzikanten.

Op Memorial Day 2020 waren we met minder, maar in ons hart met meer. Door de live uitzending op L1 en NOS waren honderdduizenden in gedachten bij ons. Ze luisterden naar toespraken over dankbaarheid. Ze waren getuige van de puurste vorm van herdenken: ons adoptieprogramma, waarbij mensen onbaatzuchtig zorgen voor het graf van een onbekende die ooit voor hun vrijheid streed.

Onze begraafplaats biedt een levend monument voor onze bevrijders. Wij geven ze een gezicht en delen hun verhalen van generatie op generatie. Hier vind je ruimte voor reflectie. Dat voelde ook de Koning, die voor het eerst een bezoek aan de Amerikaanse Begraafplaats bracht.

Memorial Day 2020 leerde mij dat iets niet groots hoeft te zijn om diepe indruk te maken. Soms is minder juist meer. Dat zullen we ook de komende tijd ervaren. In ons dagelijks leven, met kleinere terrassen en collega’s op afstand. Minder buiten, meer thuis. Laten we van kleinschaligheid iets bijzonders maken. Laten we samen ervaren dat minder inderdaad meer is.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester 

   
Fotograaf: George Deswijzen

Na de ceremonie sprak Frans Roebroeks, secretaris van de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten, samen met zijn dochter Kelly met de Koning over het verhaal van soldaat Henry Wolf en het adoptieprogramma. Zij vertegenwoordigden alle adoptanten die vanwege de coronamaatregelen niet bij de ceremonie konden zijn.


Fotograaf: George Deswijzen

18 mei - Nederigheid

Beste inwoner,

Nu de anderhalvemetersamenleving langzaam gestalte krijgt, wil iedereen vooraan staan. We zijn het binnenzitten zat en trekken een korte sprint naar het terras. Het grenzeloos consumeren, dat voor even zijn heerschappij was kwijtgeraakt, steekt weer de kop op. Maar juist nu is het belangrijk dat gezondheid en veiligheid prevaleren boven eigenbelang.

We kijken ernaar uit weer deel te nemen aan de maatschappij. Maar waar de één verlangt naar een avondje uit, hoopt de ander eindelijk zijn behandeling in het ziekenhuis voort te zetten. Alleen als we volop testen en traceren, kunnen we onze vaart versnellen. Dat doen we niet, in Nederland. En dus moeten we de verleiding om terug te keren naar het oude langer weerstaan.

Om gezond en veilig vooruit te gaan, moeten we soms even stilstaan, of zelf een stapje terug zetten. Dat vraagt om geduld en vertrouwen . En het vraagt om nederigheid. Om het vermogen om niet onszelf, maar de gezondheid en de vitaliteit van onze gemeenschap voorop te zetten.

Alleen kom je sneller, samen kom je verder. En ook al verlies je daarmee je plek op het terras, de echte winst ligt in de oprechte en duurzame ontmoeting met de mensen die je lief zijn. Daarom vraag ik u: laat wie gezond is, dankbaar zijn. Laat de sterken waken over de kwetsbaren. En laten we de ander de ruimte geven. Misschien wordt naar elkaar omkijken dan wel een mooie, nieuwe natuur.

Blijf elkaar trouw.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

11 mei -  Dichtbij het leven

Beste inwoner,

De komende tijd laten we, stap voor stap, het strenge regime los. De scholen zijn voor een deel weer open, de kapper is weer aan het werk. Maar de berg afdalen is moeilijker dan hem beklimmen. Zeker als die afdaling gepaard gaat met de pijn en de verwarring van een rouwproces. En hoewel de eerste stappen naar een nieuw evenwicht gezet zijn, hebben we onze vrijheid nog niet terug.

Als grensgemeente missen we bovendien de afstemming met onze buurlanden. De centrale, landelijke aansturing laat weinig ruimte voor euregionaal handelen. Terwijl voor onze gemeente het buitenland zoveel dichterbij is dan Den Haag. Onlangs ontmoette ik, aan de grens, mijn collega-burgemeester uit Voeren. Inwoners uit België namen hun boodschappen van onze Plus in ontvangst.

Zo brengt elke beperking nieuwe creativiteit. De anonieme klant wordt nu weer persoonlijk bediend. We denken groot en handelen klein. We praten niet, we doen. U en ik, we verenigen onze krachten, opdat we energie overhouden om de scherven van persoonlijk leed, sociaal gemis en economische schade op te rapen. Zo zorgen we samen voor een gezonde wendbaarheid en een nieuw perspectief.

Dat vraagt leiderschap van onze gemeente. Een proactieve houding waarin we keuzes durven maken en leren van onze fouten. Waarin we digitalisering omarmen en oplossingen bedenken voor mensen die anoniem of eenzaam zijn. Waarin we, samen met u, een nieuwe invulling geven aan Dichtbij het leven.

U kunt op ons rekenen.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

4 mei- Voedsellessen in coronatijd

Beste inwoner,

Voor wie in harmonie met de tijd leeft, zijn termen als eerlijk, puur en lokaal vanzelfsprekend. Op het ritme van de seizoenen worden de vruchten gegeten, de gewassen ingezaaid en de groenten geoogst. We genieten in het voorjaar van de bloesem aan de bomen en kopen in de zomer de kersverse kersen langs de weg.

Gek genoeg leert Cittaslow ons, als het om voedsel gaat, dezelfde lessen als corona. “Blijf thuis”, zegt het virus, “maak je wereld kleiner.” “Eet lokaal”, vindt Cittaslow, “zoek je voedsel dichterbij.” “Houd je kring klein”, maant corona. “Houd de keten kort”, zegt Cittaslow.

Een groot deel van ons voedsel reist de halve wereld over. Maar voor gezond en veilig eten, hoeven we niet ver te gaan. Integendeel. Investeren in een gezonde bodem waarop gewassen kunnen groeien, voorkomt een hoop problemen. Door lokaal en met de seizoenen mee te eten, investeren we niet alleen in de lokale landbouw en economie, maar ook in onze eigen gezondheid.

We geven zelf onze wereld vorm. Waar vroeger de boer het beeld bepaalde, zijn bewoners en gebruikers nu aan zet. Van fast naar slow, van ver weg naar om de hoek, gaan we op zoek naar culinaire trots. Ik blader door Janneke Philippi’s Appeltaart en roep u op om aan de slag te gaan. Met granen, eieren, boter en fruit uit de buurt, op zoek naar een nieuwe harmonie. Bij ons thuis ruikt het dit weekend naar appeltaart.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

27 april - (Nieuwe) vrijheid

Beste inwoner,

In dankbaarheid en trots koesteren we, al 75 jaar, onze vrijheid. De vrijheid om buiten rond te lopen en je geliefden te ontvangen. De vrijheid om te spelen met je vriendjes. De vrijheid om zonder mondkapje je werk te doen en een dag verlof te nemen. De oudere, het kind, de zorgverlener: ze zijn elk een deel van die vrijheid kwijt. En ze zijn elk op zoek naar een nieuwe vrijheid.

Zelf mis ik de vrijheid rond activiteiten en evenementen. De 60-jarige huwelijken, de vergaderingen, de onderscheidingen. Twaalf inwoners van onze gemeente kregen hun lintje dit jaar telefonisch opgespeld. We voeren een gezondheidsoorlog waarin de vrijheid om hen de hand te schudden is gesneuveld. En ook ik ga op zoek naar een nieuwe vrijheid.

Maar dat is geen absolute waarde. Voor mij is vrijheid niet los te zien van verbondenheid en verantwoordelijkheid. Dat leidt in deze 1,5 meter maatschappij tot een paradox. Want hoe houden we afstand, maar blijven we verbonden met ons hart? Hoe herwinnen we onze vrijheid, zonder de zorg voor onze kwetsbaren uit het oog te verliezen? Waar ligt de balans tussen ons eigen belang en dat van de ander?

Vorig jaar september vierden we 75 jaar Liberation: vrijheid in relatie tot verbondenheid en verantwoordelijkheid. “De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is”, zei Godfried Bomans. Laten we elkaar vasthouden en een goede gezondheid wensen. Gewoon thuis. Dan kunnen we de reis naar vrijheid samen maken.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

20 april 2020 - De kracht van lokaal

Beste inwoner,

De afgelopen week hingen in onze gemeente op veel plekken de vlaggen halfstok. Onze geliefde pastoor René Graat stierf op 11 april aan de gevolgen van een corona-infectie. Met paard en wagen, begeleid door de jonkheden, werd hij door ‘zijn’ dorpen gereden. Meer dan 600 dorpsbewoners in Reijmerstok, Banholt en Noorbeek brachten hem een collectief eerbetoon. Dát is de kracht van lokaal.

Het Heuvelland gaat dezer dagen in de weekenden op slot. Ook onze gastvrije gemeente kan niet anders dan dagjesmensen weren, voor hun eigen veiligheid en die van onze inwoners. Tweederde van ons gemeentepersoneel staat paraat om mensen vriendelijk te woord te staan. Ook dat is de kracht van lokaal.

Gezond en veilig voedsel halen we van dichtbij. Mensen ontdekken nieuwe plekken, restaurants spelen met afhaalsystemen in op de crisis. Boeren & Buren slaan de handen ineen. Sterrenkoks stellen hun recepten beschikbaar, we koken voor onze buurtgenoten, doen een beroep op Tafeltje Dekje. Allemaal de kracht van lokaal.

Als kleine gemeente worden we zwaar getroffen door het virus. We hebben, op één na, de meeste ziekenhuisopnames van heel Limburg. Dat is nogal wat. We willen graag terug naar een normale situatie, maar weten niet of dat nog kan. Beloken Pasen, de zondag na Pasen, is de Dag van Barmhartigheid. Laten we dat in gedachten houden en elkaar bijstaan, zodat we het leed uiteindelijk een plekje kunnen geven. Nu niet bij elkaar, maar wel mét elkaar!

Blijf gezond,

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

14 april 2020 - De menselijke maat

Beste inwoner,

De tijd lijkt een beetje stil te staan. De dagen gaan trager en de mensen ook. De lucht is frisser, door de stilte krijgt de wereld een andere klank. We passen ons aan aan de vertraagde tijd en schenken aandacht aan onze naasten. Veel mensen herontdekken de lokale natuur met een wandeling om hun huis.

Terwijl we de megastore inruilen voor de winkel om de hoek krijgt het begrip Cittaslow een nieuwe dimensie. En af en toe dringt de vraag zich op: willen we nog wel terug naar hoe het was? Natuurlijk, velen zijn alleen en niet meer samen. Onze gastvrije gemeente is veranderd in een 1,5-meter-maatschappij. Maar hoezeer we ook uitkijken naar momenten van echt en ongedwongen contact, we zien ook dingen die we niet meer kwijt willen.

We zoeken naar een nieuwe menselijke maat. Een nieuwe orde, waarin het begrip waarde centraal staat. Waarin de natuur onze bescherming geniet. Waarin winstbejag wordt overgenomen door een economie met toegevoegde waarde voor de maatschappij. Waarin de zorg weer echt om mensen draait.

Laten we deze tijd aangrijpen om na te denken over hoe we ons verhouden tot tijd, plaats en ruimte. En laten we de cramignon dansen, in dat nieuwe ritme van het leven en het hart. Blijf volhouden in deze moeilijke tijd. We gaan samen op weg naar een nieuwe en betere wereld. Een wereld met een nieuwe menselijke maat.

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

6 april 2020 - De goede week

Beste inwoner,

De laatste dagen voor Pasen zijn aangebroken. De Goede Week, zoals dat heet. Maar is die week wel goed? We nemen, net na het 25-jarig jubileum van het Schengenakkoord, een harde grens waar in Europa. Toeristen zijn niet meer welkom, Duitsers en Belgen roepen we op om thuis te blijven. Dat is, gezien de omstandigheden, gerechtvaardigd. Maar het doet geen recht aan onze gastvrijheid.

Veel mensen staan voor een enorme uitdaging. Ondernemers beleven bange tijden, ouderen en kwetsbaren moeten hun geliefden missen. Ons verenigingsleven staat stil. Bronken en evenementen, toch de trots van onze gemeenschap, zijn afgelast. In veel gezinnen gaat het offer dat we brengen gepaard met veel verdriet.

Juist in deze tijd dringen de echte levensvragen zich op. We voelen ons, vanuit onze huiskamers, nauw met elkaar verbonden. Dichtbij het leven, met oog voor de zwakkeren in onze samenleving. We putten kracht uit de vele voorbeelden van solidariteit tussen mensen: boodschappendiensten, mantelzorg, mensen die een luisterend oor bieden.

Geloof, hoop en liefde: voor mij zijn dat ook nu de belangrijkste waarden in het leven. Het geloof is mijn ankerpunt, de hoop dat we deze crisis aankunnen houden we samen levend. En de liefde, dat is de warmte die we elkaar geven. Dat is Dichtbij het leven. Ik wens u, uit de grond van mijn hart, een Goede Week toe. Een week die eindigt met het paasfeest: het feest van verlichting en een nieuw begin.

Blijf gezond, alvast bijzondere paasdagen,

Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

30 maart 2020 - Het dal is vruchtbaarder dan de top

Beste inwoner,

Het dal is vruchtbaarder dan de top. Dit mooie citaat is van Toon Hermans. Ik ken het echter uit de mond van mijn moeder. Als kind al gaf ze me deze wijsheid mee. Bij tegenslag – in het dal – ontstaan de krachtigste en vruchtbaarste ideeën. Ik zie heel veel mooie initiatieven in onze gemeenschap om elkaar steun te bieden en het gevoel te geven dat we hier samen inzitten en hier ook samen weer uitkomen. Dat maakt me trots en dankbaar.

Het Rijk heeft burgemeesters gevraagd om toe te zien op de landelijke maatregelen. Met een team van buitengewoon opsporingsambtenaren, toezichthouders en wijkagenten zijn we dagelijks op straat, om ervoor te zorgen dat hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht worden genomen. Immers, alleen zo zorgen we ervoor dat we samen gezond en veilig blijven en dat onze zorg de enorme toename aan patiënten aankan. Hierbij reken ik ook op u. U kunt ons helpen door onveilige situaties bij ons te melden, via ons telefoonnummer 043 458 84 88 of digitaal via Fixi.

De afgelopen weken kon ik geen arm om mijn moeder heenslaan, omdat ze net als veel andere ouders en grootouders in een verzorgingshuis verblijft. Voor haar eigen veiligheid afgesloten van de buitenwereld. Daarom zeg ik nu tegen haar en ook tegen u: Het dal is vruchtbaarder dan de top. We komen hier samen weer uit. Blijf goed voor elkaar zorgen.


Met vriendelijke groet,
Dieudonné Akkermans,
Burgemeester

23 maart 2020

Beste inwoner,

We zijn inmiddels een week verder en het crisisteam van de gemeente is volop aan de slag met de maatregelen en de gevolgen voor onze gemeenschap. Daarbij gaan we terug naar de basis: veiligheid, gezondheid, primaire levensbehoeften. We luisteren naar vragen van ouderen, gezinnen en ondernemers. En samen met zorginstellingen, overheden, bedrijven en vrijwilligers vinden we oplossingen, van heel klein tot heel ingrijpend. Dat lukt door een gezamenlijke aanpak en door creatief durven te zijn, onder het motto van ‘dichtbij het leven’. Op deze pagina leest u hierover meer.

Het doet me heel goed om te merken dat we zonder veel problemen de zeer ingrijpende noodmaatregelen hebben kunnen doorvoeren; zoals het afgelasten van evenementen en het sluiten van eet- en drinkgelegenheden. Maar gezondheid gaat voor. En daar is begrip en waardering voor. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en blijf binnen bij milde klachten, neem geen risico op het besmetten van anderen.

Met vriendelijke groet,

Dieudonné Akkermans
Burgemeester

16 maart 2020

De boodschap van het kabinet is heel helder. Alleen samen voorkomen we dat meer mensen het virus krijgen en ziek worden. En alleen als er minder mensen ziek worden, kunnen we de nodige zorg en hulpverlening garanderen. Ik vraag u daarom met klem om de maatregelen van het kabinet op te volgen.

Ik vind het bijzonder belangrijk om u nog een vraag te stellen. Aan een ieder met extra draagkracht, aandacht en tijd. Oudere, zieke en eenzame mensen en mensen die veel zorgen voor anderen, kunnen in deze tijd uw hulp gebruiken. Ik wil u vragen om naar elkaar om te kijken, nog meer dan u normaal doet. En om kalm te blijven en uw naasten gerust te stellen wanneer men het gevoel heeft er alleen voor te staan.

We zetten ons op dit moment volop in om onze gemeenschap te verbinden en te beschermen. De gemeente blijft bereikbaar en belangrijke dienstverlening loopt door.

Tot slot wil ik graag waardering en steun uitspreken voor alle mensen in de zorg en andere vitale beroepen. Heel erg veel dank voor uw inzet.


Met dank en vriendelijke groet,

Dieudonné Akkermans
Burgemeester