Coronaproof evenementen organiseren

Vrijdag 24 juli 2020

Evenementen mogen sinds 1 juli weer georganiseerd worden. Als u een evenement wil organiseren, dan dient u hiervoor een aanvraag in via de EvenementAssistent. Vanwege de coronamaatregelen zijn er extra zaken om rekening mee te houden:

  • Houd u aan de coronamaatregelen die in de noodverordening van Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn opgenomen.
  • Maak een coronaproof-plan voor het evenement waarin beschreven wordt hoe de coronamaatregelen worden toegepast.

Iedere aanvraag voor een evenement wordt getoetst aan de COVID-19 risicoscan, conform de “Integrale COVID-19 Evenementen Werkwijze” voor gemeenten. Klik hier voor meer informatie.