Burgerparticipatie: lokaal voedsel

Maandag 31 augustus 2020

De tweede bijeenkomst over lokaal voedsel heeft geresulteerd in een goede oogst. Met een aantal geïnteresseerden werden kansrijke ideeën besproken. Ook het bewustzijn vergroten bij consumenten over de impact van onze voedselkeuzes heeft de aandacht. Binnenkort gaan we aan de slag met het concretiseren van de besproken ideeën. Wilt u meedenken of meedoen, u bent van harte welkom. U kunt zich opgeven via: sanneminten@eijsden-margraten.nl 

Kansrijke ideeën

De ideeën over lokaal voedsel waren uiteenlopend: van Herenboeren, Boerschappen, Boeren en Buren tot een pluktuin, lobby voor verandering van Europese regelgeving, het gesprek aangaan met lokale agrarische ondernemers en supermarkten tot plannen voor meer bloemrijke akkerranden. Daarnaast was er veel aandacht voor het vergroten van het bewustzijn bij consumenten over de impact van onze voedselkeuzes.