GGD Gezondheidsmeter 2020

Maandag 21 september 2020

In september ontvangen ruim 140.000 Limburgers een uitnodiging van de GGD om mee te doen aan de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’. De GGD doet dit onderzoek, omdat Limburgse gemeenten graag willen weten hoe het met hun inwoners gaat. Eens in de vier jaar voeren alle GGD’en in Limburg dit onderzoek uit onder inwoners van 18 jaar en ouder. In de loop van 2021 maakt de GGD de eerste onderzoeksresultaten bekend.

Meedoen is belangrijk!
Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alleen zo kunnen we per gemeente bekijken wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te helpen verbeteren.

Wist u bijvoorbeeld dat in 2016 in Limburg

• 7% van onze jongvolwassen en 25% van de volwassenen op middelbare leeftijd intensieve mantelzorg geeft?
• 76% van de volwassenen en 53% van de ouderen de gezondheid ervaart als goed tot zeer goed?
• 25% van de volwassenen vrijwilligerswerk doet en 23% van de ouderen?
• 82% van de volwassenen en ouderen wel eens alcohol drinkt en 7% overmatig?

Meer informatie?
www.ggdzl.nl/gezondheidsmeter 
www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidsmeter