Aan de slag, bestuurlijk vernieuwen en participeren

Maandag 12 oktober 2020

Papier is geduldig. Theorie vormt een basis, maar echt iets dóen, dat is wat nodig is. “Aan de slag!” zijn de woorden die nog door de oren van de gemeenteraadsleden gonzen. Onlangs hebben zij, samen met de griffie, directeur en burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten een tweedaagse “hei-sessie” gehad. Hierbij stonden het functioneren van de gemeenteraad, bestuurlijke vernieuwing en participatie centraal.

Vernieuwing

Wat zien wij voor ons als we denken aan bestuurlijk vernieuwen? Hoe ziet een goed functionerende gemeenteraad eruit? Welke taken horen daarbij? En op welke manier moet een gemeenteraadslid zich dan gedragen? Moet het raadslid het grote geheel voor ogen hebben waarbij het algemeen belang van al onze burgers centraal staat? Kaders stellen? Of juist ingaan op detailvragen en individuele belangen van burgers? Wat moet jij doen, maar vooral…wat moet ik zelf doen? Allemaal vragen die opkwamen tijdens het gesprek over bestuurlijke vernieuwing en het eigen functioneren als raadslid. Luisteren en vragen stellen en mensen proberen te verbinden zijn enkele zaken de vaak terugkwamen tijdens die sessie. Genoeg te doen! Een reden om het “platform bestuurlijke vernieuwing” leven in te blazen en hiermee werk te verzetten.

Participatie

En participatie, hoe zien wij dat zich in de toekomst ontwikkelen? De gemeenteraad stond aan de vooravond van het vaststellen van hun visie en afwegingskader burgerparticipatie. Ondanks dat er al vele projecten zijn, waarbij participatie een centrale rol heeft gespeeld - onlangs nog het Tiny Forest in Gronsveld - en er diverse burgerinitiatieven worden ontplooid - bijvoorbeeld de belevingstuin en het Manifest van de Burger van EVA Eckelrade - zal participatie zich daadwerkelijk in ons DNA moeten nestelen. Van iedereen!

Nieuwe inzichten

Twijfel, vertrouwen, controle, hoop, energie, loslaten, luisteren, naar jezelf kijken, kritisch zijn, het goede voorbeeld geven; woorden die centraal stonden. In verandering zit het woord “ander”, maar in het woord ontwikkeling zit het woord “ik”. Een wijze inbreng van onze burgemeester.
Iedereen heeft gedurende het weekend zijn of haar gedachten kunnen inbrengen én voor zichzelf op een rij kunnen zetten. Zonder huiswerk zijn de raadsleden er echter niet vanaf gekomen! Zelf ook daadwerkelijk “doen” en geregeld in de spiegel kijken, vormen daar één opdracht van. Elkaar aanspreken als men denkt dat het beter kan en elkaar daarbij helpen, is een ander aspect. Kortom, anders durven doen en de verbinding zoeken met de betrokken burgers!