Dienstverlening dichtbij mensen

Maandag 12 oktober 2020

Op de agenda van de raadsvergaderingen 19 en 27 oktober aanstaande, staan  o.a. Visiedocument Dienstverleningsvisie, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ingberweg 3 Margraten en het Controleprotocol en Normenkader 2020. Deze onderwerpen worden in beide vergaderingen behandeld.

Uitgelicht: Visiedocument Dienstverleningsvisie

Dienstverlening dichtbij mensen

In deze huidige tijd staan wij als gemeente voor complexe en interessante opgaven. De nieuwe ‘anderhalvemeter samenleving’, de uitdagingen rond de Jeugdzorg, de invoering van de Omgevingswet, de Energietransitie en vele andere ontwikkelingen vragen veel van onze flexibiliteit, creativiteit en wendbaarheid. Diensten verlenen aan burgers en ondernemers vanuit hún leefwereld is daarbij het uitgangspunt.

Samen

Wij zijn een ambitieuze gemeente die graag het beste voor haar burgers wil en hierin continu wil verbeteren. Het is dus van groot belang om hard te blijven werken aan een moderne, wendbare, efficiënte en kwalitatief nog betere dienstverlening, afgestemd op de vraag en de behoefte van burgers en ondernemers. Dit doen we graag samen met u.

Visie

Daarom zijn we het afgelopen jaar gestart met het bepalen van de verbeterde visie op dienstverlening voor onze gemeente. Onder de naam ‘Dienstverlening dichtbij mensen’ gaan we met elkaar aan de slag om de dienstverlening vanuit de gemeente iedere dag weer verder te verbeteren middels klantenpanels, burgerparticipatie en een werkwijze waarbij u centraal staat. Aankomende raadsvergadering wordt het visiedocument dienstverlening aan de raadsleden voorgelegd. Hierin zijn de uitgangspunten opgenomen van onze verbeterde dienstverlening en de wijze waarop we dit met elkaar willen bereiken.