Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ingberweg 3 Margraten

Maandag 12 oktober 2020

Op de agenda van de raadsvergaderingen 19 en 27 oktober aanstaande, staan  o.a. Visiedocument Dienstverleningsvisie, Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ingberweg 3 Margraten en het Controleprotocol en Normenkader 2020. Deze onderwerpen worden in beide vergaderingen behandeld.

Uitgelicht: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ingberweg 3 Margraten

U kent het vast wel, landbouwvoertuigen, gereedschap en andere materialen die zichtbaar staan opgeslagen. Zo heeft onlangs een hoveniersbedrijf een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een opslagruimte.

In de praktijk gaat het om een uitbreiding van het bestaande hoveniersbedrijf. Op het perceel vindt buiten veel opslag plaats zoals stalling van machines en werktuigen. Dit maakt een rommelige indruk en is in strijd met zowel de bestemming Wonen als de bestemming Agrarisch. Door het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw, is buitenopslag niet meer nodig. Vanwege de ligging in het gemengd gebied en de locatie aan de achterzijde van het hoveniersbedrijf, is er geen nadelige invloed voor de omgeving.
Door medewerking te verlenen aan deze aanvraag omgevingsvergunning, wordt de kans geboden om de locatie landschappelijk in te passen. Vandaar dat aan de raad wordt geadviseerd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze aanvraag omgevingsvergunning.