Ter inzage Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020

Dinsdag 20 oktober 2020

Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, op 4 december wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas. 

Het rampbestrijdingsplan beschrijft de procedurele aanpak van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord aangaande de verschillende hoogwaterscenario’s die zich kunnen voordoen in de Maas. Daarnaast wordt mede door het rampenbestrijdingsplan geborgd dat ten tijde van een (dreigende) overstroming van de Maas alle overheden, en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de juiste maatregelen te treffen om inwoners in veiligheid te brengen. Om dit zo doelmatig mogelijk te kunnen doen vloeien uit het rampenbestrijdingsplan verschillende restproducten voort die de samenwerking optimaliseren. Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update van de versie uit 2016.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Het plan ligt van 20 oktober tot 1 december tijdens openingstijden ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, Amerikaplein 1 in Margraten. Vanwege de coronamaatregelen dient u hiervoor een afspraak te maken. U kunt het plan ook digitaal inzien via deze link: rampbestrijdingsplan  (PDF, 726.3 kB)

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 1 december 2020 ingediend worden bij: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg, t.a.v. Leron Vos
Postbus 35,6269 ZG Margraten.

Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.