Raadsvergaderingen op 2, 9 en 11 november

Maandag 26 oktober 2020

Op 2 november om 19.00 uur is er een beeldvormende raadsvergadering. Op 9 november om 19.30 uur en 11 november om 13:30 uur zijn er besluitvormende raadsvergaderingen. De vergaderingen vinden digitaal plaats.

Agenda
Op de agenda van alle vergaderingen staat de programmabegroting Eijsden-Margraten 2021-2024. De uitgebreide agenda’s en vergaderdocumenten vindt u via onze website of in de app Ibabs (site: eijsdenmargraten, e-mailadres: burger, wachtwoord: burger).

Spreekrecht
Wilt u inspreken? Dat kan alléén over onderwerpen waartegen geen bezwaar of beroep openstaat (zoals bestemmingsplannen). Meld dit uiterlijk op 30 oktober en 6 november om 09:00 uur via griffie@eijsden-margraten.nl. U kunt de vergaderingen live beluisteren via onze website.