Subsidie voor het aanplanten van hagen en hoogstambomen

Maandag 26 oktober 2020

In Eijsden-Margraten zetten we in op meer groen en biodiversiteit. Gaat u binnenkort een hoogstamboom aanleggen of uitbreiden met extra bomen of een haag? Dan vergoeden wij 75% van de kosten.

Aanmelden vóór 9 november
Wilt u gebruikmaken van deze vergoeding? Meld u dan vóór maandag 9 november aan voor de aanplantregeling voor hagen en hoogstambomen via de website van stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen). Hiervoor gaat u naar www.ikl-limburg.nl/buitenkans/regelingen.

Ontstening- en vergroeningsregeling
Wij vergoeden ook een gedeelte van de kosten als u tegels of grind in uw voortuin vervangt door planten. Dan kunt u gebruikmaken van onze ontstening- en vergroeningsregeling.