Erkenning voor de Cramignon

Maandag 14 december 2020

De Cramignon-dans heeft de status van Nederlands immaterieel erfgoed ontvangen. De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland bevat circa 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale praktijken. Het team Kunst & Cultuur van onze gemeente heeft deze aanvraag begeleid. En met succes! Bijschrijving in de Inventaris zorgt voor zichtbaarheid van immaterieel erfgoed en borging voor de toekomst.

Cramignon
De Cramignon is een reidans die in klein aantal dorpen in de grensstreek tussen Limburg en België gedanst wordt, zo ook in Eijsden-Margraten. De Cramignon is nauw verbonden met de Jonkheden en de Bronck. In de periode rondom Pasen en Pinksteren wordt er, steeds in een ander dorp, onder leiding van de Jonkheid door jong en oud op straat gedanst. De plaatselijke harmonieën en fanfares begeleiden de dans. Lees meer op de website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.