Vroegtijdige schuldhulpverlening

Maandag 21 december 2020

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. De wijziging geeft woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie-en drinkwaterbedrijven de mogelijkheid om gegevens van mensen met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met gemeenten. Hierdoor krijgt de gemeente inwoners met schulden tijdig in beeld en kunnen wij schuldhulpverlening aanbieden. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2021.
Lees meer op de website van Rijksoverheid.