Hulp voor gedupeerde ouders in toeslagendossier

Maandag 18 januari 2021

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is gekomen is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Rijksoverheid heeft daarom aan gemeenten gevraagd om gedupeerde ouders over de volle breedte hulp te bieden. Hulp op het gebied van wonen, financiën, gezondheid, werk en dagbesteding en/of problemen in de gezinssituatie. Ouders melden zich bij Belastingdienst/Toeslagen of rechtstreeks bij het Sociaal Team van onze gemeente via 043 458 8488.